ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเตือนสติในเรื่องความสัมพันธ์ของคนเรา หรือในเรื่องการคบหาสมาคมกัน กับเพื่อนฝูง คนในครอบครัว หรือแม้แต่คู่ครอง รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ถ้าอยากจะรักกันยาวๆ ก็ต้องให้ตัดเรื่องกระทบทั่ง ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ตัดออกไป อย่าเก็บมาคิดให้มากนัก เพราะหากนำเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นประเด็นชวนทะเลาะบ่อยๆ ก็จะ คบกันได้ไม่นาน

ตัวอย่าง :

การอยู่ในสังคม เพื่อผู้ร่วมงาน เพื่อนฝูง หรือคนใกล้ชิดก็ย่อมจะมีเรื่องราวกระทบกระทั่ง ขัดแย้ง หรือทะเลาะกันบ้าง แต่ทั้ง นี้ก็ต้องรู้จักแยกแยะ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ เรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าเก็บมาใส่ใจมากนัก ตัดทิ้งไป บั่นมันทิ้งไป การเก็บมาคิด ก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหากัน หากมีคนหนึ่งคนใดพูดถึงปัญหา ข้อเสีย หรือความผิด พลาดของอีกฝ่ายอยู่บ่อยๆ ก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหา เพราะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ถ้าไม่อยากให้มีปัญหากับคนรอบข้างก็ ต้องระวังปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่คนอื่นเคยทำผิดพลาด ให้อภัยกัน ก็จะคบกันได้ยาวนาน

การมีคนรักคู่ครอง จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสเลิกรากัน รักยาวให้ บั่น รักสั้นให้ต่อ เรื่องใดที่อีกฝ่ายเคยทำผิดพลาด หรือเป็นข้อเสีย ก็อย่าไปพูดถึง หรือรื้อฟื้น หรือขุดขึ้นมาพูดถึงบ่อยๆ ถ้ารัก กันอยากจะคบกันยาวๆ ก็ต้องปล่อยวางเรื่องไม่เป็นเรื่อง

บางคนคู่ครองตัวเองเคยมีครอบครัวมาก่อน ก็เอาแต่พูดถึงครอบครัว เก่า อดีตเก่าๆ ของอีกฝ่ายไม่รู้จักหยุดจักหย่อน ก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาเลิกรากันได้ แต่ถ้าหากจะเลิกรากัน ก็จงทำต่อไป รัก สั้น ไม่อยากจะรักกันยาวๆ อยากจะเลิกกันแล้ว ก็ต้องหาเรื่องมาชวนทะเลาะ ต่อล้อต่อเถียงกันบ่อยๆ เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความ เบื่อหน่ายและเลิกรากันเร็วๆ

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ เป็นสำนวนที่สอนคนเราเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิด ถ้าอยากคบ ใครนานๆ ก็ต้องระวังอย่านำเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือข้อเสียของคนรอบข้างมาพูดถึงบ่อยๆ หรือนำมาเป็นประเด็ดในวงสนทนา ไม่ควรพูดถึง แต่ถ้าไม่อยากจะคบหากันแล้ว (รักสั้นให้ต่อ) ก็พูดถึงบ่อยๆ ก็จะทำให้คนรอบตัวแตกหักกันเร็วขึ้น เลิกคบหากัน เร็วขึ้น ถ้ามีเพื่อนไม่ดี ก็จงทำแบบนี้เพื่อไล่ให้ออกจากชีวิตเร็วๆ


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง steal stole stolen ขโมย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น