ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การมอบหมายให้ใครทำหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความสำคัญ หากให้คนไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไปทำ ก็เหมือน ลิงแก้แห ไม่เพียง แก้ไขไม่ได้ แต่จะยิ่งสร้างปัญหาหนักกว่าเดิม

ตัวอย่าง :

การมอบหมายให้ใครบางคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จำเป็นต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือน ลิงแก้แห ไม่เพียงแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็จะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น

การพิจารณาดูว่า คนๆ นั้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ต้องดูจากผลงาน และประสบการณ์ คนที่ เคยผ่านประสบการณ์มากกว่า ย่อมมีมุมมอง ที่กว้างกว่า มีโอกาสแก้ไขปัญหาได้ลุล่าง ต่างจากคนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ การมอบหมายคนผิดงาน อาจจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้น เหมือน ลิงแก้แห ยากจะประสบความสำเร็จ แก้ปัญหาไม่ได้

ลิงมีความซน เห็นอะไรก็อยากจะทำ อยากจะเล่น ลิงแก้แห บางดีแหก็เป็นปกติดี ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ความซนของลิงก็ไปทำให้วุ่นวายไปหมด ลำบากคนอื่นต้องมาแก้ปัญหาที่ลิงทำเอาไว้ คนเราก็เช่นกัน บางคนก็เหมือนลิงไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ แต่อยากจะทำเอาหน้า การมอบหมายงานให้คนแบบนี้รับผิดชอบ ก็มักจะต้องตามแก้ปัญหาในภายหลังเช่นกัน คนที่มีลักษณะเหมือน ลิงแก้แห ไม่มีความรู้จริง จึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้งาน หาก เป็นงานสำคัญ เพราะจะทำให้เสียเวลา


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สีซอให้ควายฟัง การสอนคนโง่นั้นยากจะเข้าใจ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการสอน หรือแนะนำ คนที่ไม่ฉลาด คนโง่ ก็เหมือน สีซอให้ควายฟัง สอนยาก สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง ถ้าใครมาพูดประโยคนี้กับเรา ก็มักจะเกิดความโกรธแค้น การใช้สำนวนนี้จึงต้องระวัง อ่านเพิ่มเติม..