ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย เพราะไม่มีค่า ไม่มีประโยฃน์อะไร จึงเหมือน หมาหัวเน่า ไม่มีใครคบ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น แถมยังเป็นภาระอีกต่างหาก คนแบบนี้ไม่มีใครอยากจะคบเป็นเพื่อน

ตัวอย่าง :

หากไม่อยากมีสภาพเหมือน หมาหัวเน่า ไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วย ก็ต้องทำต้วให้มีค่า มีประโยฃน์ต่อคนรอบข้าง หรือสังคมที่อยู่อาศัย หรือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น แม้จะไม่ได้สิ่งใดตอบแทน แต่การได้ช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบต่างๆ ตามกำลังความสามารถย่อมจะทำให้รู้สึกเป็นสุขใจ และมีความสุข ต่างจากคนที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครอยากคบหา ก็มักจะทำ ให้รู้สึกน้อยใจ คิดมาก ไม่มีความสุข ซึมเศร้า แต่การเป็นคนมีประโยชน์ ก็ต้องระวังการถูกหลอกใช้ หรือเสียความเป็นส่วนตัว เพราะมีแต่คนร้องขอให้ช่วยเหลือ

การคบกันของคนเราส่วนใหญ่จะยึดผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง ใครไม่มีประโยชน์กับตัวเอง ก็จะไม่มีใครอยากคบ เหมือน หมาหัว เน่า ไม่มีใครอยากรู้จัก คลุกคลีด้วย แต่ละคนก็จะมีวิธีบริหารเสน่ห์แตกต่างกันไป กับการทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจ ให้คนรอบตัว อยากคบหา บางคนก็ใช้วิธีไม่ดี หลอกลวงคนรอบข้าง บางคนก็จริงใจ บางคนก็มีความรู้ในบางเรื่อง พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไป ส่วนคนที่ไม่มีประโยฃน์กับคนอื่นเลย ก็ต้องทำใจ เพราะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยอย่างแน่นอน

คนส่วนใหญ่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ตัวเองคบแล้วได้ประโยชน์ ใครไม่มีประโยชน์ ไม่มีค่าก็เตรียมตัวเป็น หมาหัวเน่า ไม่มีใครอยากจะมายุ่ง เพราะไม่เพียง ไม่มีประโยชน์ แต่มักจะสร้างปัญหา เป็นภาระให้ต้องช่วยดูแล ไม่อยากเป็นหมาหัวเน่า ก็ ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเด่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ในสังคมที่มีการแก่งแย่งแข่งขัน ไม่มีความจริงใจ เอาเปรียบกัน บางทีก็จะต้องแกล้งทำตัวเป็นคนไม่มีประโยชน์ ไม่มีค่า เป็น หมาหัวเน่า ไม่มีเพื่อนเลย ก็ยังดีกว่า มีแต่เพื่อนไม่ดี ที่คบหาเพราะหวังผลประโยชน์ สร้างแต่ปัญหา บางคนเก็บเงินเก่ง พรรค พวกก็จ้องจะยืมเงิน แต่ไม่คิดจะคืน หรือมีแต่เรื่องเดือดร้อนให้ช่วย ทำตัวเป็น หมาหัวเห่า แบบนี้ก็สบายใจดีเหมือนกัน

การเป็นคนดี มีศิลธรรม มีความรู้ มีประโยชน์ บางทีก็ไม่มีใครต้องการ หากไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดีอยู่รอบข้าง และ คุณสมบัติดีๆ ที่มีติดตัวนั้น ไม่เป็นที่ต้องการของคนในสังคมนั้น ก็มีโอกาสเป็น หมาหัวเน่า ได้เหมือนกัน เช่น การเป็นข้า ราชการที่ซื่อสัตย์ คนไม่ดีก็ย่อมไม่อยากคบหา เพราะไม่ยอมร่วมทำชั่ว เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ ที่ตนต้องการ

การอยู่คนเดียวไม่ต้องคบใคร หรือไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีใครอยากคบหาหรือไม่ หรือใครจะว่าเป็น หมาหัวเน่า ไม่มีค่า ไม่มี ประโยชน์ บางครั้งก็ยังดีเสียกว่า คบเพื่อนมากมาย แต่เต็มไปด้วยปัญหาเดือดร้อนมากมายตามมาเช่นกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง hide hid hidden ซ่อน, ปิดบัง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hide hid hidden ซ่อน, ปิดบัง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hew hewed hewed ตัดโค่น, ถาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น