ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการกระทำของคนเรา หว่านพืชหวังผล มักจะหวังผลตอบแทนเสมอไม่มีใครทำอะไร โดยไม่หวังผลตอบแทนเพียงแต่หวังด้านดี เป็นผลตอบแทนที่ดีทั้งต่อตัวเองหรือผู้อื่นหรือตัวเองได้ประโยชน์แต่เบียดเบียนผู้อื่น แต่การกระทำใดๆ ก็ตาม แม้จะไม่หวังผล แต่หากมีการลงมือทำ ก็ย่อมจะมีผลบางอย่างตามมาเสมอ

ตัวอย่าง :

วิธีการทำธุรกิจของร้านค้าบางร้านอาจจะใช้เวลาที่หวังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ หว่านพืชหวังผล ค่อนข้างยาวนานหลายปี หวัง สิ่งตอบแทนแต่ก็ไม่เร่งรีบ อย่างบางร้านทำการตลาดด้วยการส่งของขวัญให้ลูกค้าทุกปีจนกระทั่งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของทาง ร้าน

แม้จะใช้เวลานานหลายปี แต่อาศัยการส่งของขวัญให้ลูกค้าจำนวนมาก ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และหาก สินค้านั้นมีมูลค่าสูง แม้จะขายได้น้อย แต่กำไรต่อชิ้นจะค่อนข้างมาก

วิธีทำการตลาด หว่านพืชหวังผล ระยะยาว ในรูปแบบนี้ อาจลองนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะกับสินค้าที่มีราคาสูง ชาวนาบางคนอยากได้รถไถนา หลังจากที่ได้ ไปดูรถ ทางร้านก็ไม่ได้เร่งรีบอะไร แต่ขอชื่อที่อยู่เอาไว้ จากนั้นก็ส่งของขวัญมาให้ทุกปีซึ่งก็เป็นแค่ปฏิทินเท่านั้นเอง จนกระทั่งใน วันที่ชาวนาสามารถเก็บเงินได้ และพร้อมที่จะซื้อรถไถก็ไม่ลังเลที่จะซื้อจากร้านค้าที่ได้ส่งของขวัญมาให้ทุกปี เพราะการกระทำ เช่นนี้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดีเพราะที่ผ่านมาแม้จะยังไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ก็ยังติดตาม ส่งของขวัญ มาให้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

เมื่อมีการลงมือทำสิ่งใดก็ตาม แม้จะไม่คาดหวังผลตอบแทน ไม่คิด หว่านพืชหวังผล ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับมาแต่ก็ มักจะมีสิ่งตอบแทนกลับมาอยู่เสมอ อย่างการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ก็ย่อมจะได้รับความสุขทางใจ ได้รับ ความสบายใจ ตอบแทนกลับมา ส่วนการไม่ทำอะไรเลย นั่งๆนอนๆ ก็ย่อมจะได้รับความเจ็บป่วยตามมาเช่นกัน ไม่ออกกำลัง กาย ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้

การทำอะไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติของคนเราที่ย่อมหวังผลที่จะตามมา หว่านพืชหวังผล หงังผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมา น้อยคนที่จะทำอะไรโดยไม่คาดหวังผลที่ตามมา โดยเฉพาะการคบค้าสมาคมกับผู้คน ก็ย่อมจะคาดหวังว่าอาจจะมีการหยิบยื่น โอกาสดีๆ ให้กัน หรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ หรือเป็นความสุขทางใจ คุยกันถูกคอ ถูกใจ เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

แต่การคาดหวังบางอย่างจากบางคนนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะความคาดหวัง มักจะสร้างความทุกข์ตามมาเสมอ คนที่ คาดหวังผลจากผู้อื่นแต่ไม่ประสบผลสักทีหรือไม่เป็นไปอย่างที่คิดก็จะเป็นทุกข์ เหมือนพ่อแม่ ที่คาดหวังอยากให้ลูกหลานเป็น อย่างที่ตัวเองต้องการ เมื่อให้การศึกษา ก็คาดหวังว่าลูกหลานจะเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะเป็น ทุกข์ ส่วนคนที่ต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นก็จะเป็นทุกข์เช่นกัน หวานพืชหวังผล หากคาดหวังในสิ่งที่ดี และปล่อยวางได้หากไม่เป็นดังที่คิด เพราะการคาดหวังกับสิ่งมีชีวิตอย่างคนรอบตัวเรานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก คนเรานั้น แม้ แต่ตัวเอง ก็ยังบังคับไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วคนอื่นมาบังคับโดยใช้ความคาดหวัง จึงย่อมเป็นเรื่องยากจะสำเร็จ