บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบทบอกเวลา (Preposition of Time) บอกเวลา แสดงเวลา เช่น at night/แอ๊ทไนถึ/ตอนกลาง คืน คำว่า at/แอ๊ท/ที่เวลา จะเป็นตัวอย่างของคำบุพบทบอกเวลา พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

ตัวอย่างคำบุพบทบอกเวลา

after /อาฟฟะเต่อ/หลังจาก, หลังเวลา, หลังปี, หลังยุค, ...ต่อมา เช่น after 8:00
at /แอ๊ท/ที่เวลา... ที่ช่วงเวลา ที่ช่วงอายุ เช่น at 8:00
before/บิฟอร/ก่อนเวลา, ก่อนช่วงเวลา, ก่อนวัน, ก่อนเดือน, ก่อนปี, ก่อน 
by/บาย/ไม่เกินเวลานั้นๆ ไม่เกินวันนั้นๆ ไม่เกินเดือนที่พูดถึง ไม่เกินเที่ยง ไม่เกินวันจันทร์
during/ดูริง/ในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมบางอย่าง ในระหว่างเวลา, ในช่วงเทศกาล, ในช่วงฤดู, ในช่วงการเดินทาง, ในช่วงอาหาร เช้า เที่ยง เย็น
for/ฟอร/เป็นเวลา, เป็นเวลากี่วัน, เป็นเวลากี่เดือน, เป็นเวลากี่ปี
from..to/ฟรอม...ทู/จากเวลา..ถึงเวลา, จากวัน..ถึงวัน, จากปี..ถึงปี,
in/อิน/ในช่วงเวลา, ในเวลา, ในปี, ในเดือน, ในปี ค.ศ., ในฤดู, ในศตวรรษ, ในทศวรรษ, ในช่วงเทศกาล, ในเวลา...ข้าง หน้า
in time/อิน ทาม/ทันเวลา
on/ออน/ในวัน, ในวันที่, ในวันเดือนปี, ในเดือน วันที่, ในวันพิเศษ ในวันเทศกาล
on time/ออน ทาม / ตรงเวลา
since/ซินสึ/ตั้งแต่เวลา, ตั้งแต่ปี, ตั้งแต่วัน, ตั้งแต่เดือน, ตั้งแต่ช่วงเวลา
till/untill/ทิล/อันทิล/จนถึงเวลา, จนถึงวัน, จนถึงเดือน, จนถึงช่วงเวลา
while/วายแอล/ขณะที่กำลังทำบางอย่าง 

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท after

after /อาฟฟะเต่อ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า หลังจาก, หลังเวลา, หลังปี, หลังยุค, ...ต่อมา
ประโยค : after 10:00 am I will go to school.
คำอ่าน : อาฟฟะเต่อ เทน เอ เอ็ม ไอ วิล โก ทู สกูล
คำแปล : หลังสิบโมงเช้า/after 10:00 ฉันจะไปโรงเรียน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท after
after dinner/อาฟฟะเตอ ดินเนอ /หลังอาหารมื้อค่ำ
after ten years/อาฟฟะเตอ เทน เยียสึ /หลังสิบปีผ่านไป
after 2018/อาฟฟะเตอ เทวนติ เอ้ดทีน / หลังปี 2018
after the sunset/อาฟฟะเตอ เดอะ ซันเซ็ต/ หลังพระอาทิตย์ตกดิน
after ten days/อาฟฟะเตอ เทน เดย์สึ /หลัง 10 วัน หรือ 10 วันให้หลัง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท at

at/แอ้ท/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ตอนที่ ตอนเวลา ที่เวลา ณ เวลา ที่เวลา... ที่ช่วงเวลา ที่ช่วงอายุ
ประโยค : Rooster crows at dawn.
คำอ่าน : โรสสะเตอ โครสึ แอ๊ด ดอน
คำแปล : ไก่ขัน ตอนเช้าat dawn

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท at
at 10:00 pm /แอ้ท เทน พีเอ็ม/หลัง 4 ทุ่ม
at songkran festival /แอ้ท สงกรานต์ เฟสติวอล/ช่วงเทศกาลสงกรานต์
at that time /แอ้ท แด๊ด ทาม/ในเวลานั้น ที่ช่วงเวลานั้น
at midday /แอ้ท มิด เด/ตอนเที่ยง
at noon /แอ้ท นูน/ช่วงเที่ยง ตอนเที่ยง
at the moment/แอ้ท เดอะ โมเม้น/ในขณะนี้
at new era /แอ้ท นิว เอรา/ ในยุคใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท before

before/บิฟอร/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ก่อนเวลา, ก่อนช่วงเวลา, ก่อนวัน, ก่อนเดือน, ก่อนปี, ก่อน
ประโยค : Please come back before noon.
คำอ่าน : พลีส คอมแบ็ก บีฟอ นูน
คำแปล : โปรดกลับมา ก่อนเที่ยง/before noon

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท beforet
before dinner/บิฟอร ดินเนอ/ ก่อนอาหารเย็น
before the sunset/บิฟอร เดอะ ซันเสด/ ก่อนพระอาทิตย์ตก
before 2018/บิฟอร เทวนติ เอ้ดทีน/ก่อนปี 2018 หรือ ก่อนปี 2561
before June /บิฟอร จูน/ ก่อนเดือนมิถุนายน
before tomorrow/บิฟอร ทูโมโร/ ก่อนพรุ่งนี้

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท by

by/บาย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ไม่เกินเวลานั้นๆ ไม่เกินวันนั้นๆ ไม่เกินเดือนที่พูดถึง ไม่เกินเที่ยง ไม่เกินวัน จันทร์
ประโยค : He will come back by Friday.
คำอ่าน : ฮี วิล คัม แบ้ก บาย ฟรายเด
คำแปล : เขาจะกลับมา ไม่เกิน/by วันศุกร์ หรือจะกลับมาภายในวันศุกร์

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท by
by July/บาย จูลาย/ไม่เกินเดือนกรกฏาคม
by ten minutes/บาย เทน มินิสสึ/ไม่เกิน 10 นาที
by 2 years/บาย ทู เยียสึ/ไม่เกิน 2 ปี
by ten days/บาย เทน เดสึ/ไม่เกิน 10 วัน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท during

during/ดูริง/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมบางอย่าง ในระหว่างเวลา, ในช่วงเทศกาล, ในช่วงฤดู, ในช่วงการเดินทาง, ในช่วงอาหารเช้า เที่ยง เย็น
ประโยค : He build a hut during the vacation.
คำอ่าน : ฮี บิล อะ ฮัท ดูริง เดอะ เวเคชัน
คำแปล : เขา ทำกระท่อมในช่วงวันปิดภาคเรียนหรือช่วงปิดเทอม

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท during
during the night/ดูริง เดอะ ไนถึ/ในช่วงเวลากลางคืน
during the winter/ดูริง เดอะ วินเทอ/ในช่วงฤดูหนาว
during dinner/ดูริง ดินเนอ/ในช่วงทานอาหารค่ำ
during the year 2018/ดูริง เดอะ เยีย เทวนตี เอ้ดทีน/ระหว่างปี 2561 หรือปี 2018
during the day/ดูริง/ระหว่างวัน
during the daytime/ดูริง เดอะ เดทาม/ในช่วงเวลากลางวัน
during the year/ดูริง/ระหว่างปี

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท for

for/ฟอร/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า เป็นเวลา, เป็นเวลากี่วัน, เป็นเวลากี่เดือน, เป็นเวลากี่ปี
ประโยค : We will go to Pattaya for 2 days.
คำอ่าน : วี วิล โก ทู พัทยา ฟอร ทู เดสึ
คำแปล : เราจะไปพัทยา เป็นเวลา 2 วัน/for 2 days

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท for
for years/ฟอร เยียสึ/เป็นเวลาหลายปี
for days now/ฟอร เดสึ นาว/สำหรับวันนี้
for ten days/ฟอร เทน เดสึ/เป็นเวลา 10 วัน
for ten minutes/ฟอร เทน มินิสสึ/เป็นเวลา 10 นาที
for two months/ฟอร ทู มันสึ/เป็นเวลา 2 เดือน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท from..to

from..to/ฟรอม...ทู/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า จากเวลา..ถึงเวลา, จากวัน..ถึงวัน, จากปี..ถึงปี
ประโยค : The English course start from 8:00 am. to 10:00 am. every Monday.
คำอ่าน : ดิ อิงลิช คอร์ส สตาร์ท ฟรอม เอ้ด เอ เอ็ม ทู เทน เอ เอม เอฟวะหริ มันเด
คำแปล : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เริ่มเวลาแปดโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า/from 8:00 am. to 10:00 am. ทุกวันจันทร์

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท from..to
from Monday to Friday/ฟรอม มันเด ทู ฟรายเด/จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์
from 2016 to 2019/ฟรอม เทวนติ ซิกทีน ทู เทวนติ นายทีน/จากปี 2016 ถึงปี 2019
from March to June/ฟรอม มาร์ช ทู จูน/จากเดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in

in/อิน/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ในช่วงเวลา, ในเวลา, ในปี, ในเดือน, ในปี ค.ศ., ในฤดู, ในศตวรรษ, ในทศวรรษ, ใน ช่วงเทศกาล, ในเวลา...ข้างหน้า
ประโยค : He bought a new car in july last year.
คำอ่าน : ฮี บอท อะ นิว คา อิน จูลาย ลาสสะถึ เยีย
คำแปล : เขาซื้อรถใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท in
in 2018/อิน เทวนติ เอ้ด ทีน/ในปี 2018
in the morning/อิน เดอะ มอนิง/ในตอนเช้า
in the summer/อินเดอะ ซัมเมอ/ในฤดูร้อน
in the end/อิน ดิ เอ๊น/ในที่สุด
in two hours/อิน ทู อาวเออะสึ/ใน สอง ชั่วโมง
in ten minutes./อิน เทน มินิสสึ/ในสิบนาที
in the future/อินเดอะฟิวเจอร์/ในอนาคต
in two days/อิน ทู เดสึ/ในสองวัน
in a few days/อิน อะ ฟิว เดสึ /ในอีกไม่กี่วัน
in few days ago/อิน ฟิวเดสึ อะโก/ในไม่กี่วันที่ผ่านมา
in two years/อิน ทู เยียสึ/ในสองปี
in a while/อิน อะ วายเออะ /ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in time

in time/อิน ทาม/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ทันเวลา
ประโยค : Please go in time.
คำอ่าน : พลีส โก อิน ทาม
คำแปล : โปรด ไปให้ ทันเวลา/in time

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท in time
come in time/คัม อิน ทาม/มาทันเวลา
arrive in time./อะรายฟึ อิน ทาม/มาถึงทันเวลา, มาทันเวลา

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท on

on/ออน/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ในวัน, ในวันที่, ในวันเดือนปี, ในเดือน วันที่, ในวันพิเศษ ในวันเทศกาล
ประโยค : He will go to school on friday.
คำอ่าน : ฮี วิล โก ทู สกูล ออน ฟรายเด
คำแปล : เขาจะไปโรงเรียน ในวันศุกร์/on friday

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท on
on sunday /ออน ซันเด/ในวันอาทิตย์ on sunday morning/ออน ซันเด มอนิง/ในวันอาทิตย์เช้า หรือในช่วงเช้าของวันอาทิตย์
on sunday, march 20/ออน ซันเด มาร์ช เทวนตี้/ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
on Father's day/ออน ฟาเทอะ สะ เด/ในวันพ่อ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท on time

on time/ออน ทาม / กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ตรงเวลา
ประโยค : Please go on time.
คำอ่าน : พลีส โก ออน ทาม
คำแปล : โปรด ไปให้ ตรงเวลา/on time

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท on time
come on time/คัม อิน ทาม/มาตรงเวลา
arrive on time./อะรายฟึ อิน ทาม/มาถึงตรงเวลา, มาตรงเวลา

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท since

since/ซินสึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ตั้งแต่เวลา, ตั้งแต่ปี, ตั้งแต่วัน, ตั้งแต่เดือน, ตั้งแต่ช่วงเวลา
ประโยค : I have been here since 2018.
คำอ่าน : ไอ แอฟ บีน เฮีย ซินสึ เทวนติ เอ้ดทีน
คำแปล : ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 2561 หรือปี 2018

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท since
since march /ซินสึ มาร์ชฉุ/ตั้งแต่เดือนมีนาคม
since yesterday/ซินสึ เยสสะเตอเด/ ตั้งแต่เมื่อวานนี้
since ten minutes/ซินสึ เทน มินิสสึ/ตั้งแต่เมื่อสิบนาทีที่แล้ว
since he was a child./ซินสึ ฮี วอส อะ ชาย/ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท till/until

till/until/ทิล/อันทิล/กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า จนถึงเวลา, จนถึงวัน, จนถึงเดือน, จนถึงช่วงเวลา
ประโยค : We will be at Pattaya till/until Friday.
คำอ่าน : วี วิล บิ แอ้ด พัทยา ทิล/อันทิล ฟรายเด
คำแปล : พวกเราจะอยู่ที่พัทยาจนถึงวันศุกร์

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท till
till/until November/ทิล/อันทิล โนเวมเบอะ/จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน
till/until the next month/ทิล/อันทิล เดอะ เน็กสะมั๊นถึ/จนถึงเดือนหน้า
till/until the next year/ทิล/อันทิล เดอะ เน็กสะ เยีย/จนถึงปีหน้า
till/until 10:00 am/ทิล/อันทิล เทน เอ เอ็ม/จนถึง 10 โมงเช้า
till/until 2019/ทิล/อันทิล เทวนติ นายทีน/จนถึงปี 2562 หรือจนถึงปี 2019

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท while

while/วายเออะ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ขณะที่กำลังทำบางอย่าง จะใช้ตามด้วยประโยคสั้นๆ
ประโยค : There is a phone call while he is cooking.
คำอ่าน : แด อิส อะ โฟน คอล วายเออะ ฮี อิส คุ๊กกิง
คำแปล : มีโทรศัพท์เข้ามา ขณะที่เขากำลังทำอาหาร

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท while
while he was a young./วายเออะ ฮี วอส สะ ยัง/ในขณะที่เขายังเด็ก while he is having lunch./วายเออะ ฮี อิส แฮฟวิ่ง ลันฉุ/ในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารกลางวัน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sting stung stung ปล่อยเหล็กไน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น