1. ออกแบบตกแต่งภาพตามต้องการ เสร็จแล้วบันทึกงานเก็บไว้ให้เรียบร้อย
2. แปลงเป็นไฟล์ภาพแบบ Gif โดยคลิก File>>Save for Web & Device
3. คลิกเลือกชนิดไฟล์แบบ GIF
4. กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ
5. คลิกปุ่ม Save
6. คลิกเลือกที่เก็บ
7. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
8. คลิกปุ่ม Save


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง swell swelled swollen บวม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง swell swelled swollen บวม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reknit reknitted reknitted ถักใหม่ ทอใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น