1. ออกแบบตกแต่งภาพตามต้องการ เสร็จแล้วบันทึกงานเก็บไว้ให้เรียบร้อย
2. แปลงเป็นไฟล์ภาพแบบ Gif โดยคลิก File>>Save for Web & Device
3. คลิกเลือกชนิดไฟล์แบบ GIF
4. กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ
5. คลิกปุ่ม Save
6. คลิกเลือกที่เก็บ
7. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
8. คลิกปุ่ม Save


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง สภาพภายนอกดูดี แต่ข้างในเน่าเฟะ

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ดูดีภายนอก แต่ซ่อนความเน่า ความไม่ดีไว้ภายใน ที่อาจจะมองไม่เห็น แต่เฉพาะเจ้าตัวหรือคนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้ดีว่าสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไร อ่านเพิ่มเติม..