ไฟล์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้หาเงินกับ Adf.ly ด้วยการนำไฟล์ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้ดาวน์โหลดนั้นมีหลายประเภท อาจจะสร้างเองหรือรวบรวมไฟล์ฟรีไม่มีลิขสิทธิมาไว้ให้ดาวน์โหลด

ไฟล์ประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาให้บริการดาวน์โหลดได้

ไฟล์ทุกประเภทสามารถนำมาให้บริการดาวน์โหลดได้ทั้งหมด เพียงแต่จะมีไฟล์บางประเภทเท่านั้น ที่ผู้คนจะสนใจและ ดาวน์โหลดมากกว่าไฟล์ประเภทอื่น โดยเฉพาะด้านความบันเทิง แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการสร้างไฟล์ต่างๆ ของเราเอง

 

1. ไฟล์วิดีโอ หนัง เพลง สื่อมิเดียต่างๆ

ไฟล์ประเภทนี้เป็นที่นิยม แต่จะผิดลิขสิทธิ์ จึงต้องระวังเรื่องการฟ้องร้อง แม้จะทำเงินดีก็ตาม
- ในส่วนของไฟล์ MP3 อาจจะทำเป็นบทบรรยายต่างๆ การเล่าเรื่อง การอ่านให้ฟัง บทบรรยายธรรมมะ บทสวด ทำเป็นไฟล์ MP3 ให้ดาวน์โหลด
- ไฟล์วิดีโอต่างๆ อาจจะเป็นวิดีโอการท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรม หรืองานประดิษฐ์ งานฝีมือ การสาธิต อาจจะอัพโหลดเข้า Youtube และให้ดาวน์โหลดแล้วได้เงินจาก Adf.ly หาเงินทั้ง 2 ทางไปเลย เพราะทาง Youtube ก็สามารถติดโฆษณา Adsense ได้เช่นกัน
- ไฟล์งานนำเสนอต่างๆ เช่น สไลด์ PowerPoint

 

2. ไฟล์เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์

- ไฟล์เอกสารต่างๆ ที่สร้างด้วย Office เช่น ตัวอย่างแผ่นพับ จดหมาย ใบปลิว รายงาน ฯลฯ เพื่อให้นำไปดัดแปลงสร้าง เอกสารของตนเองได้
- ไฟล์ใบงานต่างๆ หรือผลงานด้านวิชาการสำหรับผู้ที่เป็นครู อาจารย์
- ไฟล์หนังสือในรูปแบบ eBook เพื่อให้ดาวน์โหลดไปอ่าน
- ไฟล์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตัวอย่าง นามบัตร ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ สามารถนำไฟล์มาปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ทั้งสิ้น

 

3. ไฟล์ประเภทอื่นๆ

ยังมีไฟล์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย แต่ โดยพยายามเน้นไฟล์ที่สามารถเปิดอ่านผ่านมือถือได้ เพราะทุกวันนี้คนใช้งานมือ ถือค่อนข้างมาก

 

วิธีสร้างไฟล์สำหรับไว้ให้บริการดาวน์โหลด

สำหรับการสร้างไฟล์ต่างๆ นั้น จำเป็นต้องศึกษาโปรแกรมสร้างไฟล์แบบต่างๆ เช่น สร้างไฟล์วิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ สร้างสไตล์ สร้างสิ่งพิมพ์ เอกสารสำนักงาน ฯลฯ ต้องศึกษาค่อนข้างมาก หากต้องการให้มีไฟล์รองรับการดาวน์โหลดจำนวนมาก

 

แชร์บทความนี้ :