หลังจากได้จองคิวและรับคิวเพื่อนัดอบรมและสอบวัดความรู้แล้ว การเตรียมตัว อ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบ เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ สามารถสอบครั้งเดียว วันเดียวผ่านทันที ไม่เสียเวลา ต้องไปสอบหลายครั้ง ในบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดรับรองว่า สอบ ผ่านแน่นอน

 

ซื้อคู่มือสอบใบอนุญาตขับขี่มาไว้อ่าน

ในวันไปจองคิวเพื่อสอบวัดความรู้ หลังจากได้คิวนัดหมายแล้ว ซึ่งอาจจะต้องรอเป็นเดือน ให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ว่ามีคู่มือสอบใบ อนุญาตขับขีขายหรือไม่ หรืออาจจะซื้อจากร้านค้าบริเวณนั้น หรือร้านหนังสือ จากนั้นก็อ่านทบทวนทุกวันกว่าจะถึงวันนัดอบรมและสอบ วัดความรู้ ก็น่าจะจำได้มากพอสมควร

 

ดาวน์โหลดข้อสอบมาท่องจำให้ได้

สำหรับข้อสอบจะมีทั้งหมด 1,000 ข้อ แต่จะสุ่มมาให้เพียง 50 ข้อ และห้ามผิดเกิน 5 ข้อ ต้องถูกต้องทั้งหมด 45 ข้อขึ้นไป จึงจะ ผ่าน ข้อสอบทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของกรมขนส่งเอง โดยจะเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่าน ผ่านมือถือ Android หรือ iOS ได้เลย ดังนั้นก็จะสามารถอ่านได้ทุกที่แน่นอน

 

การอบรมและการสอบวัดความรู้

เมื่อถึงวันนัดหมายเข้าอบรมและสอบวัดความรู้จะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. เมื่อถึงวันนัดหมาย ให้ไปติดต่อที่กรมขนส่งหรือขนส่งจังหวัดแต่เช้า เพื่อรับบัตรคิว และยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
2. อบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตขับขี่ การใช้รถ กฏจราจร การใช้ถนน
3. สอบวัดความรู้หรือสอบข้อเขียนในเวลาประมาณ 15:00 น. หากสอบผานแล้วจะได้รับบัตรคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติในวันถัดไป

กรณีสอบผ่านแล้ว อย่าลืมขอรับใบนัดสอบภาคปฏิบัติหรือสอบขับรถ

 

เทคนิคช่วยจำขณะอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบใบขับขี่

ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตขับขี่นั้น จะมีทั้งการเปิดวิดีโอให้ดู และมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ซึ่งจะมีวิธีที่จะช่วยให้จำ ได้แม่น จำได้ดีขึ้น โดยให้นำสมุดติดตัวไปด้วย และจดบันทึกสรุปความรู้จากการดูวิดีโอ การความรู้ที่ได้ฟังจากเจ้าหน้าที่ การจดสรุป แบบนี้จะช่วยให้จำได้แม่น เมื่อมีเวลาว่าง ช่วงพักเที่ยงหรือช่วงระหว่างรอเข้าห้องสอบ ให้อ่านทบทวนจะยิ่งจำได้แม่น แต่จะให้ดีที่สุด ต้องซื้อหนังสือมาอ่าน ซึ่งมีเวลาหลายวันกว่าจะถึงวันนัดอบรม

การสอบวัดความรู้อ่าจจะค่อนข้างยาก แต่ก็ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของกฏจราจร เพราะหากมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว ก็จะ สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยกับชีวิตของตัวเอง และผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ก็ล้วนมาจากความ ประมาท ความไม่รู้ในเรื่องระเบียบวินัย กฏจราจร การยึดถือการขับรถตามใจ คือไทยแท้ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสถิติเกิด อุบัติเหตุสูงสุดในแต่ละปี