การดีดกีตาร์หรือเล่นดนตรีชนิดในก็ตาม จังหวะเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ และเล่นดนตรีให้เข้าจังหวะ ไม่เช่นนั้นก็จะ ไม่เป็นเพลง โดยจังหวะจะมีความสม่ำเสมอเท่ากัน การตบเท้าทำจังหวะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆ และยังเป็นการฝีกแยกประสาทด้วยเช่นกัน

 

การใช้นาฬิกาช่วยสร้างจังหวะ

สำหรับบางคนที่ยังนับจังหวะได้ไม่สม่ำเสมอกัน ก็แนะนำให้ใช้วิธีง่ายๆ ใช้นาฬิกา ดูเข็มวินาที แล้วนับเป็นชุด 1-4 นับ 1, 2, 3, 4 แล้ววนมานับ 1 อีกครั้ง พร้อมกับใช้เท้าตบพื้นทำจังหวะ
1. ใช้นาฬิกาฝึกนับจังหวะ ให้คล่องเสียก่อน โดยนับไปตามเข็มวินาที
2. การตบเท้าให้เริ่มต้นจากการยกปลายเท้าตั้งไว้ก่อน จากนั้นก็ตบลงพื้น พร้อมกับดีดสาย ดีดคอร์ดและนับ 1 แล้วยกปลายเท้า ซึ่งจะ เรียกว่า 1 จังหวะ
3. ปฏิบัติแบบเดียวกัน โดยนับ 2, 3 และ 4 ในหนึ่งห้องจะมี 4 จังหวะ แล้ววนมานับ 1 วนไปแบบนี้


4. การตบเท้าจะนิยมใช้สัญลักษณ์ในลักษณะดังภาพด้านล่าง เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เข้าใจตรงกัน ตัว V 1 ชุด ก็คือ 1 จังหวะ เริ่ม ตั้งแต่การยกเท้า ตบเท้าลงพื้น แล้วยกเท้าอีกครั้ง โดยนิยมนับทีละ 4 จังหวะ

 

 

การดีดสายหรือตีคอร์ดพร้อมกับการตบเท้าฝึกจังหวะ

การดีดสายขณะตบเท้า จะขึ้นอยู่กับตัวโน้ตที่จะดีด เช่น
1. การดีดโน้ตตัวกลม ซึ่งมีความยาว 4 จังหวะ ก็จะดีดพร้อมกับนับจังหวะ 1 แต่จังหวะที่ 2, 3 และ 4 จะไม่ดีด จะแค่นับเท่านั้น ฝึก วนซ้ำหลายรอบให้คล่อง


2. การดีดโน้ตตัวขาว ซึ่งจะมีความยาว 2 จังหวะ ก็จะดีดพร้อมกับนับ 1 ส่วนจังหวะที่ 2 ไม่ต้องดีด จะเริ่มดีดอีกครั้งเมื่อนับ 3 ส่วน จังหวะที่ 4 ไม่ต้องดีด เช่นกัน ฝึกวนซ้ำหลายรอบให้คล่อง


3. การดีดโน้ตตัวดำ จะมีความยาว 1 จังหวะ ก็จะดีดพรัอมกับนับ 1, 2, 3 และ 4 ต้องดีด 4 ครั้ง ฝึกวนซ้ำหลายรอบให้คล่อง


4. การดีดโน้ตตัว เขบ็ต 1 ชั้น จะมีความยาว ครึ่งจังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีด 2 ครั้ง ใน 1 จังหวะ ซึ่งมีวิธีฝึกง่ายๆ โดยเริ่มจาก ยกปลาย เท้า พร้อมกับดีดสาย ตบเท้าลงพื้นพร้อมกับดีดสาย ใน 1 จังหวะ ก็จะดีด 2 ครั้งแบบนี้ ยกปลายเท้าอีกครั้ง พร้อมกับดีด วนไปอย่างนี้ จนถึงจังหวะ ที่ 4 รวมแล้วก็จะดีด 8 ครั้ง


5. การดีดโน้ตตัว เขบ็ต 2 ชั้น จะมีความยาว เศษหนึ่งส่วนสี่จังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีด 4 ครั้ง ใน 1 จังหวะ ซึ่งมีวิธีฝึกง่ายๆ โดยเริ่มจาก ยกปลายเท้า พร้อมกับดีด 1 ระหว่างเคลื่อนปลายเท้าลงไปได้ครึ่งทาง ให้ดีด 2 ตบเท้าลงพื้นพร้อมกับดีด3 และนับ 1
6. ในขณะที่ยกปลายเท้าขึ้นได้ครึ่งทาง ให้ดีด 4 ใน 1 จังหวะ ก็จะดีด 4 ครั้งแบบนี้ สำหรับการดีดโน้ตตัว เขบ็ต 2 ชั้น ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 4 จังหวะ ก็จะต้องดีดทั้งหมด 16 ครั้ง

 

ศึกษาจากวิดีโอ ดีดกีตาร์ตามจังหวะตัวโน้ต

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ให้ศึกษาจากวิดีโอด้านล่าง เป็นแนวทางในการดีด การตบเท้าสร้างจังหวะ ฝึกให้คล่องก็จะง่ายในการแกะตัวโน้ต เป็นพื้นฐานที่ดีในการเล่นกีตาร์ 

 

การฝึกแบบนี้จะน่าเบื่อในช่วงแรก เพราะต้องฝึกแยกประสาทและต้องสามารถดีดได้ลงจังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ หากไม่เข้าใจ ทำ ไม่ได้ ก็จะเป็นปัญหาในการพัฒนาตนเอง ให้เก่งมากขึ้น

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง learn learnt learnt เรียน, ศึกษา, รู้, ทราบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น