บทความแนะนำให้รู้จักตัวโน้ตบนคอกีตาร์เทียบกับโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ตำแหน่งของโน้ตแต่ละตัว อยู่ตรงจุดใดบ้าง เพื่อเป็นพื้น ฐานในการฝึกอ่านโน้ตกีตาร์ เพราะหากสามารถอ่านโน้ตและสามารถเล่นเพลงตามตัวโน้ตได้ ก็จะประหยัดเวลาในการศึกษาวิธีเล่น กีตาร์

 

การเล่นดนตรี เรื่องของโน้ตดนตรีนั้นมีความสำคัญ อย่างโน้ตกีตาร์ หากสามารถอ่านได้ รู้ตำแหน่ง อยากจะเล่นเพลงใด ก็ค้นหา และดาวน์โหลดเพลงที่มีโน้ตสำเร็จรูปมาเล่นตามได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาแกะเพลง ฟังไปแกะไป เสียเวลากว่า และยังทำให้เล่นกีตาร์ได้ ดียิ่งขึ้น เพราะมีพื้นฐานที่ดี

 

ตัวอย่างโน้ตสำหรับกีตาร์จะเรียงตามลำดับดังนี้
1. C ซี หรือ โด ต่ำ
2. D ดี หรือ เร
3. E อี หรือ มี
4. F เอฟ หรือ ฟา
5. G จี หรือ ซอล
6. A เอ หรือ ลา
7. B บี หรือ ที
8. C ซี หรือ โดสูง

 

ตัวโน้ตบนคอกีตาร์จะเรียงตามลำดับดังนี้

1. สายที่ 1 สายเล็กที่สุด สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง E อี หรือ มี
2. สายที่ 2 สายถัดจากสาย 1 สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง B บี หรือ ที
3. สายที่ 3 สายถัดจากสาย สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง G จี หรือ ซอล
4. สายที่ 4 สายถัดจากสาย สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง D ดี หรือ เร
5. สายที่ 5 สายถัดจากสาย สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง A เอ หรือ ลา
6. สายที่ 6 สายเส้นใหญ่ที่สุด อยู่บนสุด สายเปิด ไม่กดช่องใดๆ เมื่อดีดจะให้เสียง E อี หรือ มี

 

ตัวอย่างตำแหน่งตัวโน้ต C D E F G A B C บนคอกีตาร์ และบนบรรทัด 5 เส้น การฝึกดีดไล่ตัวโน้ต ให้วางนิ้วทีละ 4 ช่องหรือ 4 เฟร็ต ดังภาพ ตามลำดับนิ้วที่เขียนไว้ 1 - 4

 

เทียบตัวโน้ตบนคอกีตาร์และบรรทัด 5 เส้น

1. ชื่อโน้ต ตัวอักษรสีน้ำเงิน เช่น E, A, D, G, B และ E จะแทนสายต่างๆ บนคอกีตาร์ มีชื่อบอกไว้แล้ว เช่น สายที่ 1 สายเล็กที่สุด เป็นโน้ตตัว E โดยโน้ตแต่ละตัวบนบรรทัด 5 เส้นจะต้องจำให้แม่น จำให้ได้แค่ 6 ตัวนี้ก่อน ว่าอยู่ตรงไหนบนบรรทัด 5 เส้น จากนั้นก็ เริ่มไล่ไปทีละตัวจนสุดสาย ไม่ต้องจำทั้งหมด
2. เมื่อรู้จักโน้ตแต่ละตัวบนบรรทัด 5 เส้นแล้ว แนะนำโน้ตหลัก เช่น E, A, D, G, B และ E จะแทนสายต่างๆ บนคอกีตาร์ จากนั้นก็จะ ต้องรู้ว่า ตัวโน้ตเหล่านี้ ตำแหน่งอยู่ตรงไหนบนคอกีตาร์ เฟร็ตที่เท่าไร เส้นไหน ต้องจำให้ได้ ถ้าจำได้ เวลาอ่านตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้นก็ จะสามารถกดตำแหน่งได้ถูกต้อง
3. เมื่อรู้ตำแหน่งแล้วก็ต้องฝึกดีดตามตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น

 

ตัวอย่างตำแหน่งตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นเทียบกับบนคอกีตาร์

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ก็จะแสดงตำแหน่งตัวโน้ตให้เห็นชัดๆ ตามนี้

1. สายที่ 1 สายเล็กที่สุด เสียง E อี หรือ มี

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้ 3 จุดด้วยกัน ถ้าจำได้แม่น ก็จะสามารถอ่านตำแหน่งโน้ตบนคอกีตาร์ได้คล่อง เริ่มจาก
- สายที่ 1
- สายที่ 2 เฟร็ตที่ 5
- สายที่ 3 เฟร็ตที่ 9
* กีตาร์ที่มีเฟร็ตมากกว่านี้ อาจจะกดได้มากกว่า 3 จุด

 

2. สายที่ 2 สายถัดจากสาย 1 เสียง B บี หรือ ที

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้ 3 จุดด้วยกัน ถ้าจำได้แม่น ก็จะสามารถอ่านตำแหน่งโน้ตบนคอกีตาร์ได้คล่อง เริ่มจาก
- สายที่ 2 ไม่ต้องกดสายใดๆ
- สายที่ 3 เฟร็ตที่ 4
- สายที่ 4 เฟร็ตที่ 9
* กีตาร์ที่มีเฟร็ตมากกว่านี้ อาจจะกดได้มากกว่า 3 จุด

 

3. สายที่ 3 สายถัดจากสาย 2 เสียง G จี หรือ ซอล

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้ 3 จุดด้วยกัน ถ้าจำได้แม่น ก็จะสามารถอ่านตำแหน่งโน้ตบนคอกีตาร์ได้คล่อง เริ่มจาก
- สายที่ 3 ไม่ต้องกดสายใดๆ
- สายที่ 4 เฟร็ตที่ 5
- สายที่ 5 เฟร็ตที่ 10

 

4. สายที่ 4 สายถัดจากสาย 3 เสียง D ดี หรือ เร

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้ 3 จุดด้วยกัน ถ้าจำได้แม่น ก็จะสามารถอ่านตำแหน่งโน้ตบนคอกีตาร์ได้คล่อง เริ่มจาก
- สายที่ 4 ไม่ต้องกดสายใดๆ
- สายที่ 5 เฟร็ตที่ 5
- สายที่ 6 เฟร็ตที่ 10

 

5. สายที่ 5 สายถัดจากสาย 4 เสียง A เอ หรือ ลา

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้ 3 จุดด้วยกัน ถ้าจำได้แม่น ก็จะสามารถอ่านตำแหน่งโน้ตบนคอกีตาร์ได้คล่อง เริ่มจาก
- สายที่ 5 ไม่ต้องกดสายใดๆ
- สายที่ 6 เฟร็ตที่ 5

 

6. สายที่ 6 สายเส้นใหญ่ที่สุด อยู่บนสุด ใหญ่สุด เสียง E อี หรือ มี

โน้ตตัวเดียวกัน ตามที่วงสีแดงไว้ จะสามารถกดได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ก็คือ สายที่ 6 สายเปิด ไม่ต้องกดสายใดๆ

 

วิธีจำตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นเทียบกับบนคอกีตาร์แบบต่างๆ

วิธีที่จะช่วยให้จำได้ดี ก็มีหลายวิธีเช่น
1. จำสายกีตาร์ สายที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แต่ละสายตรงกับโน้ตตำแหน่งใดบ้าน บนบรรทัด 5 เส้น
2. ฝึกเขียนบ่อยๆ วาดบรรทัด 5 เส้นแล้วฝึกเขียนตัวโน้ตลงไป แทนตำแหน่ง สายกีตาร์ทั้ง 6 สาย ซึ่งตำแหน่งตัวโน้ต ก็ไม่ได้มีตำแหน่ง เดียว ต้องรู้ว่า บนคอกีตาร์ ตัวโน้ตเหล่านั้นอยู่เฟร็ตใด ช่องใด ต้องแม่น
3. ฝึกเล่นเพลงบ่อยๆ ฝึกอ่านโน้ต ดีดกีตาร์ตามโน้ต โดยเริ่มจากโน้ตง่ายๆ ก่อน เช่น โน้ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต 1 ชั้น หรือ ไม่ต้องสนใจตัวโน้ตขอแค่ให้ดีดได้ถูกต้องก็พอ

 

การรู้จักตำแหน่งตัวโน้ตอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นต้องรู้ถึงจังหวะของตัวโน้ตแต่ละตัว และวิธีดีดด้วยเช่นกัน เช่น โน้ตตัวกลมมี 4 จังหวะ ต้องดีดอย่างไร โน้ตตัวดำ มี 1 จังหวะ วิธีดีด ไม่เช่นนั้น ก็จะอ่านโน้ตได้ แต่ดีดไม่เป็น ไม่รู้ว่าจะดีดเร็วหรือช้าแค่ไหน ซึ่งจะต้อง ศึกษาในเรื่องจังหวะ และการดีดกีตาร์ตามจังหวะ ตัวโน้ตแต่ละตัว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

นำเนื้อหาในหนังสือไปทำบทความลงบล็อก Blogger 

บทความแสดงตัวอย่างการนำเนื้อหาในหนังสือ รายงาน eBook ไปทำโพสต์หรือบทความลงบล็อก มีวิธีการอย่างไร ต้อง ปรับแต่งแก้ไขอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง browbeat /browbeaten / browbeat บังคับ รังแก ข่มขู่ กดขี่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น