แนะนำวิธีฝึกดีกีตาร์ตามจังหวะของโน้ตต่างๆ เช่น ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต 1 ชั้น และตัวเขบ็ต 2 ชั้น ทำความเข้าใจกับ จังหวะ วิธีดีดให้ลงจังหวะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านโน้ตบรรทัด 5 เส้น ก็จะรู้ว่าเมื่อลงด้วยโน้ตตัวกลมจะต้องดีดแบบใด ตัวขาว ต้องดีดแบบใด ให้เป็นเพลง

 

การฝึกดีดสายกีตาร์ตามตัวโน้ตจะแยกดีดตามแต่ละสาย ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสายจะตรงกับโน้ตตัวใด โดยทั้งคอกีตาร์เมื่อเปรียบ เทียบกับบรรทัด 5 เส้น ก็จะได้ตำแหน่งตัวโน้ตดังนี้

 

ทำความรู้จักโน้ต ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต 1 ชั้น และตัวเขบ็ต 2 ชั้น

สำหรับโน้ตต่างๆ ที่กล่าวถึงต่อไปนี้ จะเน้นการใช้จังหวะ แบบ 4 จังหวะ

 

เรียนลัดจาก วิดีโอ วิธีฝึกดีดกีตาร์ตามจังหวะตบเท้าโน้ตตัวกลม ขาว ดำ และเขบ็ต เพื่อให้เข้าใจเร็วขึ้น

 

ทำความเข้าใจกับจังหวะกันก่อน

จังหวะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของดนตรี ก่อนอื่นจะต้องรู้วิธีทำจังหวะ หรือสร้างจังหวะให้สม่ำเสมอเสียก่อน ไม่เช่นนั้น จะเล่นดนตรีไม่ ได้ ลองนึกถึงเทปยืด ก็จะฟังไม่เป็นเพลง เพราะจังหวะไม่เท่ากัน บางช่วงก็ยืด บางช่วงก็ปกติ ดังนั้น คนเล่นดนตรี เล่นกีตาร์ จึงต้องทำ ตัวเองให้เป็นคนที่มีจังหวะที่สม่ำเสมอ เท่ากันก่อน มีวิธีฝึกหลายวิธี เช่น...
1. ฟังเพลง หรือค้นหาวิดีโอตีกลองใน Youtube แล้วฝึกตบเท้า ตบมือ หรือดีดลม (สมมุติว่ามือขวากำลังดีดกีตาร์ ส่วนมือซ้ายก็กดสาย ) ตามจังหวะกลองในเพลง การฝึกตบเท้าสร้างจังหวะ เป็นวิธีฝึกจังหวะที่ง่ายและต้องทำให้ได้ โดยยกปลายเท้าขึ้นมา แล้วตบลง แล้วยก ขึ้น 3 อาการนี้จะเรียกว่า 1 จังหวะ ( ยก ตบ ยก) ให้ทำแบบนี้ 4 ครั้ง เพื่อให้ได้ 4 จังหวะ แล้วเริ่มนับจังหวะที่ 1 ใหม่ วนซ้ำไปจนคล่อง


2. ฝึกง่ายๆ ลองเปิดแอปนาฬิกาขึ้นมา แล้วดูการเดินของเข็มวินาที จากนั้นก็ฝึกตบเท้า หรือดีดลม (ทำมือเหมือนกำลังดีดกีตาร์ด้วย มือขวา บางทีอาจจะฝึกโดยไม่มีกีตาร์) ให้ลงจังหวะกับการเดินของเข็ม บางคนจะไม่สามารถทำได้เพราะไม่เข้าใจเรื่องจังหวะ อาจจะต้อง ใช้เวลาพอสมควร
3. ฝึกดีดกีตาร์ให้เข้าจังหวะ เมื่อเริ่มฝึกและเข้าใจจังหวะดีแล้ว สามารถตบเท้าทำจังหวะได้คล่องแล้ว คราวนี้ก็ฝึกตามนี้ โดย วางนิ้วใน เฟร็ตกีตาร์ทั้ง 4 ช่องตามภาพ ตามลำดับนิ้ว 1 - 4 แล้วตบเท้าทำจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 วนอยู่แบบนี้ ในขณะตบเท้า ก็ดีดไปด้วย ตบ เท้าจังหวะที่ 1 ก็กดนิ้วชี้ลงที่ช่องที่ 1 ตามภาพ แล้วดีดสาย จังหวะที่ 2 - 3 - 4 ก็ปฏิบัติเหมือนกัน ทำแบบนี้จนคล่อง
4. เมื่อฝึกตามวิธีในข้อที่ 3 จนคล่องแล้ว ให้เพิ่มความเร็วในการดีด แต่จังหวะการตบเท้าความถี่ต้องเท่าเดิม สม่ำเสมอ ฝึกแบบนี้จน กว่าจะสามารถแยกประสาทได้ โดยสามารถตบเท้าได้อย่างสม่ำเสมอ และยังสามารถดีดกีตาร์ได้โดยไม่ติดๆ ขัดๆ ถ้าผ่านก็แสดงว่าได้ เข้าขั้นมนุษย์จังหวะแล้ว ต่อไปการฝึกดีดกีตาร์ตามตัวโน้ตจะกลายเป็นเรื่องง่าย

 

โน้ต ตัวกลม

โน้ต ตัวกลม จะมี 4 จังหวะ กับการนับจังหวะโดยการตบเท้า 1- 2 - 3 - 4
1. เริ่มจังหวะที่ 1 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
2. ดูเครื่องหมายให้ดีดสายจะมีตัวเดียว ก็ดีดครั้งเดียว
3. ส่วนจังหวะที่ 2 -3 - 4 ตบเท้าและนับจังหวะเท่านั้น ไม่ต้องดีดสาย ยกเท้า ตบเท้า นับจังหวะและดีดสายให้สม่ำเสมอ มือซ้ายจะ กดนิ้วที่ช่องใดบนคอกีตาร์ก็ได้

 

โน้ต ตัวขาว

โน้ต ตัวขาว จะมี 2 จังหวะ โน้ตตัวขาว 2 ตัวๆ ละ 2 จังหวะ จึงเท่ากับโน้ตตัวกลม 1 ตัวซึ่งมี 4 จังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีดสองครั้งใน 4 จังหวะสำหรับ การนับจังหวะเริ่มด้วยการตบเท้า 1- 2 - 3 - 4


1. เริ่มจังหวะที่ 1 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
2. จังหวะที่ 2 ตบเท้าอย่างเดียว ไม่ต้องดีดสาย
3. แต่จังหวะที่ 3 ตบเท้าพร้อมกับดีดสาย
4. ส่วนจังหวะที่ 4 ไม่ต้องดีด ฝึกวนซ้ำให้คล่อง
5. ดูเครื่องหมายให้ดีดสายจะมีสองตัว ที่จังหวะ 1 และจังหวะ 3 นับจังหวะและดีดสายให้สม่ำเสมอ 6. มือซ้ายให้กดนิ้วที่ช่องบนคอกีตาร์เฟร็ตละนิ้ว แต่ละนิ้วให้แทนจังหวะ 1- 2 - 3 - 4 เช่น 1 = นิ้วชี้ ให้ตบเท้า ดีดสาย พร้อมกับนับ จังหวะ 1

 

โน้ต ตัวดำ

โน้ต ตัวดำ จะมี 4 จังหวะ โน้ตตัวดำ 2 ตัว จะเท่าโน้ตตัวขาว 1 ตัว โน้ตตัวดำ 4 ตัว จะเท่ากับโน้ตตัวกลม 1 ตัวซึ่งมี 4 จังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีด 4 ครั้งใน 4 จังหวะ สำหรับการนับจังหวะเริ่มด้วยการตบเท้า 1- 2 - 3 - 4 ก็จะดีดทุกครั้งที่ตบเท้าลงพื้น


1. เริ่มจังหวะที่ 1 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
2. จังหวะที่ 2 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
3. แต่จังหวะที่ 3 ตบเท้าพร้อมกับดีดสาย
4. ส่วนจังหวะที่ 4 พร้อมกับดีดสาย
5. ดูเครื่องหมายให้ดีดสายจะมี 4 ตัว ฝึกนับจังหวะและดีดสายให้สม่ำเสมอ 6. มือซ้ายให้กดนิ้วที่ช่องบนคอกีตาร์เฟร็ตละนิ้ว แต่ละนิ้วให้แทนจังหวะ 1- 2 - 3 - 4 เช่น 1 = นิ้วชี้ ให้ตบเท้า ดีดสาย พร้อมกับนับ จังหวะ 1

 

โน้ต ตัวเขบ็ต 1 ชั้น

โน้ต ตัวเขบ็ต 1 ชั้น จะมี เศษ หนึ่งสอง จังหวะ หรือครึ่งจังหวะ โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 2 ตัว จะเท่ากับโน้ตตัวดำ 1 ตัว โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 4 ตัว จะเท่าโน้ตตัวขาว 1 ตัว โน้ต ตัวเขบ็ต 1 ชั้น 8 ตัว จะเท่ากับโน้ตตัวกลม 1 ตัวซึ่งมี 4 จังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีด 8 ครั้งใน 4 จังหวะ สำหรับการนับจังหวะเริ่มด้วยการตบเท้า 1- 2 - 3 - 4 ก็จะดีดทุกครั้งที่ยกปลายเท้า และตบเท้าลงพื้น รวมทั้งหมด 8 ครั้ง


1. เริ่มจังหวะที่ 1 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
2. จังหวะที่ 2 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
3. แต่จังหวะที่ 3 ตบเท้าพร้อมกับดีดสาย
4. ส่วนจังหวะที่ 4 พร้อมกับดีดสาย
5. ดูเครื่องหมายให้ดีดสายจะมี 4 ตัว ฝึกนับจังหวะและดีดสายให้สม่ำเสมอ 6. มือซ้ายให้กดนิ้วที่ช่องบนคอกีตาร์เฟร็ตละนิ้ว แต่ละนิ้วให้แทนจังหวะ 1- 2 - 3 - 4 เช่น 1 = นิ้วชี้ ให้ตบเท้า ดีดสาย พร้อมกับนับ จังหวะ 1

 

โน้ต ตัวเขบ็ต 2 ชั้น

โน้ต ตัวเขบ็ต 2 ชั้น จะมี เศษ หนึ่งสี่ จังหวะ โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น 16 ตัว จะเท่ากับตัวเขบ็ต 1 ชั้น 8 ตัว เท่ากับโน้ตตัวดำ 4 ตัว เท่ากับโน้ตตัวขาว 2 ตัว เท่ากับโน้ตตัวกลม 1 ตัวซึ่งมี 4 จังหวะ ดังนั้นก็จะต้องดีด 16 ครั้งใน 4 จังหวะ สำหรับการนับจังหวะเริ่มด้วย การตบเท้า 1- 2 - 3 - 4 ก็จะดีดทุกครั้งที่ยกปลายเท้า และตบเท้าลงพื้น รวมทั้งหมด 16 ครั้ง


1. เริ่มจังหวะที่ 1 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
2. จังหวะที่ 2 ตบเท้า พร้อมกับดีดสาย
3. แต่จังหวะที่ 3 ตบเท้าพร้อมกับดีดสาย
4. ส่วนจังหวะที่ 4 พร้อมกับดีดสาย
5. ดูเครื่องหมายให้ดีดสายจะมี 4 ตัว ฝึกนับจังหวะและดีดสายให้สม่ำเสมอ 6. มือซ้ายให้กดนิ้วที่ช่องบนคอกีตาร์เฟร็ตละนิ้ว แต่ละนิ้วให้แทนจังหวะ 1- 2 - 3 - 4 เช่น 1 = นิ้วชี้ ให้ตบเท้า ดีดสาย พร้อมกับนับ จังหวะ 1

 

สำหรับโน้ตตัวเขบ็ต ยังมีแบบ 3 ชั้น และ โน้ต ตัวเขบ็ต 4 ชั้น แต่ก็ยากเกินไป สำหรับการดีด เพราะมีความเร็วสูงมาก หากเข้าใจ ตัวเขบ็ต 2 ชั้น ก็ทำความเข้าใจโน้ตตัวเขบ็ตที่เหลือได้ไม่ยาก

เทคนิคง่ายๆ ในการดีดให้ลงจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4

1. จังหวะหลัก ยกเท้า ตบเท้า ยกเท้า จะต้องสม่ำเสมอเท่ากัน และลงตำแหน่งถูกต้อง ดูหลายเลข 1 - 2 - 3 - 4

2. โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวดำ มีวิธีดีดสายกีตาร์ง่ายๆ โดยการดีดสายไปพร้อมกับการตบเท้า ไม่ยาก เพียงแต่ว่า โน้ตแต่ ละตัวจะไม่ดีดทุกครั้งที่ตบเท้า โน้ตตัวกลมดีดจังหวะ 1 ครั้งเดียว แล้วตบเท้านับจังหวะไปเรื่อยๆ โน้ตตัวขาวดีด 2 ครั้ง จังหวะ 1 และ 3 ส่วนโน้ตตัวดำดีดทุกจังหวะที่ตบเท้า ก็จะต้องดีด 4 ครั้ง


3. โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น มีวิธีดีดและตบเท้าง่ายๆ โดย เริ่มจาก ยกเท้า พร้อมกับดีด ตบเท้าลงดีดสายพร้อมนับ 1 ยกเท้าอีกครั้งและดีด สาย ตบเท้าลงดีดสายพร้อมนับ 2 ทำแบบเดียวกันจนถึงจังหวะที่ 4 ก็จะได้ 8 ครั้ง


4. โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น จะต้องดีดค่อนข้างเร็ว ใน 1 จังหวะต้องดีดให้ได้มากถึง 4 ครั้ง อย่างโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น จะดีดโดยเริ่มจากยก ปลายเท้าพร้อมกับดีด 1 ครั้ง ตบเท้าลงพื้นก็ดีด 1 ครั้ง แต่โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น จะมีการดีดแทรกเข้าไประหว่างจังหวะยกและตบ อีก 1 ครั้ง ก็จะได้ 4 ครั้ง พอดี ดูภาพ คำว่า ดีด สีน้ำเงิน วิธีง่ายๆ ให้ยกเท้า ตบเท้าช้าๆ พร้อมกับฝึกดีด จากนั้นก็เพิ่มความเร็วในการดีดให้ สูงขึ้น 5. หรือจะใช้อีกวิธี โดย โดยนับจังหวะดังนี้ (นับตัวเลขให้คล่อง พร้อมฝึกตบเท้า เมื่อตบเท้าคล่องแล้ว ก็ฝึกดีดตามจังหวะตบเท้า ห้าม หยุด ต้องดีดรวดเดียว 16 ครั้ง ส่วนเท้าก็ตบไปเรื่อยๆ รักษาจังหวะให้คงที่) 1 2 1 4 ตัวเลขในหลักที่ 3 เลข 1 ก็คือจังหวะที่ 1 1 2 2 4 ตัวเลขในหลักที่ 3 เลข 2 ก็คือจังหวะที่ 2 1 2 3 4 ตัวเลขในหลักที่ 3 เลข 3 ก็คือจังหวะที่ 3 1 2 4 4 ตัวเลขในหลักที่ 3 เลข 4 ก็คือจังหวะที่ 4

 

ยังมีตัวโน้ตที่เหลืออีกเช่น เขบ็ต 3 ชั้น จะดีด 32 ครั้งใน 4 จังหวะ เร็วมาก และเขบ็ต 4 ชั้น จะดีด 64 ครั้งใน 4 จังหวะ มนุษย์ไม่ น่าจะทำได้ ยากเกินไป 32 ดนตรีเร็วขนาดนั้น คงจะฟังกันไม่ไหว

 

ศึกษาจากวิดีโอ ดีดกีตาร์ตามจังหวะตัวโน้ต

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ให้ศึกษาจากวิดีโอด้านล่าง เป็นแนวทางในการดีด การตบเท้าสร้างจังหวะ ฝึกให้คล่องก็จะง่ายในการแกะตัวโน้ต เป็นพื้นฐานที่ดีในการเล่นกีตาร์ 

 

 

การฝึกตบจังหวะเท้าเป็นวิธีที่ง่าย และยังทำให้เกิดทักษะในการเล่นดนตรีที่สูงขึ้น เพราะจะสามารถเครื่องดนตรีที่สร้างจังหวะด้วยเท้า อย่างแทมโบรีน หรือจะเอาฝาขวดมาทุบให้แบนเพื่อทำเองก้ได้ ไว้เล่นพร้อมๆ ไปกับการเล่นกีตาร์ได้เช่นกัน แถมยังสามารถเคาะจังหวะ ได้ไม่ผิดเพี้ยนอีกด้วย

 

การฝึกแบบนี้ ต้องฝึกอย่างจริงจัง ก็จะแยกประสาทได้ดี และเป็นพื้นฐานที่ดี ในการแกะเพลง โดยเขียนเป็นโน้ตดนตรี เพราะเพลง ใดก็ตาม ที่คุณสามารถตบเท้าทำจังหวะไปพร้อมกับเพลงได้ ก็จะสามารถแกะเนื้อร้อง ทำนอง แล้วเขียนเป็นตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นได้ ไม่ยากเลย

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความสำคัญของการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะพื้นฐานเป็นที่นิยมในการใช้งาน แทบทุกบ้านจะต้องมีรถรถจักรยานยนต์ บางทีก็เรียกรถเครื่อง มอไซค์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีใบขับขี่รถประเภทนี้ แม้คนส่วนใหญ่จะขับรถเครื่องเป็น แต่ยังไม่มีใบขับขี่ ซึ่งผิดกฏจราจร และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม อ่านเพิ่มเติม..