บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หวานลิ้นกินตาย คำพูดไพเราะ ชวนให้หลงใหล ทำให้เดือดร้อน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงหรือเป็นคำเตือนให้ระวังคำพูดของคนเรา คำพูดหวานๆ คำพูดจา ไพเราะ พูดจาดี ฟังแล้วสบายใจ แต่ก็อาจทำให้หลงชื่อและเกิดปัญหาเดือดร้อนตามมา หวานลิ้นกินตาย โดยเฉพาะหากผู้พูดมีความน่าเชื่อถือ ด้วยแล้ว ย่อมมีโอกาสหลงเชื่อ และอาจเกิดปัญหาเดือดร้อนตามมา เสียเงิน เสียเวลา เสียตัว เสียทรัพย์ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hit hit hit ตี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น