การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยการดึงความสามารถของแต่ละคนในครอบครัวหรือรอบๆ ตัวมาช่วยกัน บางครอบครัวนั้นจะช่วยเหลือกันอย่างมาก การทำกิจการใดๆ จะมีการช่วยเหลือกันอย่างเด็มที่ ทำให้ตั้งตัวได้เร็ว และสามารถช่วยเหลือคนอื่นภายในครอบครัว ทำให้ตั้งตัวกันได้ยกทีม มีความมั่นคงกันทั้งกลุ่ม

 

การช่วยเหลือกันทำงานกันเป็นทีมของคนในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกครอบครัวจะสามารถทำได้ เพราะในหนึ่งครอบครัวนั้น มักจะมีพวกผ่าเหล่า ผ่ากอเกิดมาเสมอ ซึ่งมักจะเป็นคนสร้างปัญหาสุดๆ เห็นแก่ตัวอย่างที่สุด บางคันเกิดมาเพื่อผลาญเงินคนในครอบครัว เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้น

แต่หากช่วยเหลือกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ใครรวยก็รุมสูบเงินจากคนนั้น พอเงินหมดก็เลิกคบ แบบนี้ก็จะพากันตกต่ำในอนาคต เมื่อคนใดคนหนึ่งสามารถตั้งตัวได้ การช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวเป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพราะไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้า จะต้องมีวันต่กต่่ำ เพราะธุรกิจทุกประเภทมีขึ้นมีลง ก็จะมีอีกหลายคนรอบตัวคอยช่วยเหลือกัน ทุกคนมีโอกาสรุ่งและร่วง

ดังนั้น เมื่อรุ่งก็ต้องช่วยคนที่อยู่รอบข้าง ส่วนคนที่อยู่รอบข้างก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเมื่อมีคนช่วยเหลือ ก็โกยผลประโยชน์ใส่ตัวเต็มที่ บางคนมีโอกาสก็ไม่เผื่อแผ่ใครเลย เอาคนเดียวไปทั้งหมด บางคนกลับมองว่า เมื่อคนหนึ่งคนใด ตั้งตัวได้ ก็จะต้องช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเลย หากคิดแบบนี้สุดท้ายก็จะทำให้คนในครอบครัวแตกแยก แต่หากช่วยเหลือกัน ให้แต่ละคนสามารถตั้งตัวได้ เมื่อมีเหตุที่ทำให้กิจการ การงานมีปัญหา ก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้

การทำงานเป็นทีมง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือการดึงความสามารถของแต่ละคนมาช่วยกัน อีกคนเก่งด้านงานศิลป์ อีกคนเก่งงานประดิษฐ์ ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสร้างผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน ร่วมด้วยช่วยกันตั้งตัวให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งไปคิดแต่เรื่องเงินให้มากนัก บางคนนั้นแม้จะเป็นพี่น้อง แต่คิดเงิน คิดค่าแรงทุกอย่าง และคิดแพงเสียด้วย เหมือนไม่ใช่คนในครอบครัวแล้ว แต่การทำงานเป็นทีมในครอบครัวสิ่งสำคัญก็คือ ระเบียบ วินัยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการเงิน เพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาในอนาคต เพราะคนใกล้ตัวมักจะสร้างปัญหาให้มากที่สุด ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ การโกง การทุจริต หรือเอาเปรียบ เรื่องแบบนี้มักจะเกิดกับคนใกล้ตัว โดยเฉพาะคนในครอบตรัว

หากคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวไม่มีใครเข้าใจเรื่องทีมแบบนี้ และไม่เห็นด้วย ก็ต้องระวังอย่าไปพยายามทำให้เสียเวลา แต่ไปทำทีมของตัวเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นการสอนโดยทำให้ดู แต่ไม่สอนโดยตรง หากยังไม่เข้าใจ ก็ต้องทำใจปล่อยวาง เพราะบางคนนั้นมองว่า ตัวเองจะต้องได้ฝ่ายเดียว คนอื่นจะต้องช่วยเหลือตนเท่านั้น ถ้าไม่ช่วยก็คือไม่รัก ไม่คบ แต่ตัวเองนั้นไม่ช่วยใคร คนแบบนี้มีอยู่เยอะมากรอบๆ ตัวเรา

หากเข้าใจในเรื่องการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะคนในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนใกล้ตัว คนที่ทำธุรกิจด้วยกัน ช่วยกันอย่างเข้าใจ กิจการการงานก็มีโอกาสรุ่งเรืองกันถ้วนหน้า เพื่อนผู้เขียนบางคนเปิดกิจการใหญ่โต มีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือกัน เพื่อให้สามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคง เมื่อตั้งตัวได้แล้ว ก็จะช่วยเหลือคนอื่นในกลุ่มต่อกันเป็นทอดๆ ความมั่นคงในการงานหรือชีวิตของคนรอบตัวก็ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา ต่างจากบางครอบครัวที่เมื่อคนใดคนหนึ่งตั้งตัวได้ แต่คนที่เหลือกลับรุมทิ้ง พากันสูบผลประโยชน์อย่างเดียว แทนที่จะช่วยเหลือกัน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า กลุ่มไหนไปไม่รอด

ชีวิตคนเรามีขึ้นและลง เวลาขึ้นอยู่ขึ้นคนเดียว พาคนอื่นขึ้นไปด้วย คนที่ได้รับความช่วยเหลือ ก็ต้องระลึกไว้ด้วยว่า เมื่อถึงคิวของตัวเอง ก็ต้องช่วยเหลือตอบแทนเช่นกัน ไม่ใช่พอตั้งตัวได้ ก็เลิกคบ กลัวเป็นภาระ ทีมแตก แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ เพราะความเลวร้ายมักจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น หมดแรง หมดกำลัง หมดทุนจะทำอะไรต่อ ในช่วงขาลงของคนเรา มักจะเจอเรื่องแย่ๆ แบบนี้อยู่เสมอ

การสร้างทีม ทำงานกับคน เป็นเรื่องยาก หากไม่มีใครสักคนที่จะมาร่วมทีมหรือเข้าใจ ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะปัจจุบันนั้นมีระบบการทำงาน การหาเงินแบบอัตโนมัติ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเราได้ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่เป็นการเปลี่ยนความรู้ ความสามารถของเราให้เป็นสินค้าที่สามารถขายได้ สินค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วย เป็นทีมที่ไม่มีชีวิต และไม่ต้องกลัวว่า จะสร้างปัญหาใดๆ ตามมา อย่างผู้เขียนทำบทความลงเว็บไซต์แบบนี้ ผู้เขียนมองว่า นี่คือทีมของตัวเอง แต่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่ก็จะสามารถพึ่งพาได้ เพราะรายรับจากโฆษณา ก็เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะสามารถพึ่งพาในลักษณะเดียวกันนี้ได้ ดังนั้นเรื่องคนจึงไม่จำเป็น เมื่อสร้างทีมกับคนด้วยกันเองไม่ได้ ก็ต้องหาทางสร้างทีมกับระบบแทน

หากการสร้างทีมเป็นเรื่องยาก เพราะคนใกล้ตัว คนรอบตัวไม่เห็นความสำคัญ ไม่เข้าใจเรื่องนี้ หรือมีแต่คิดเห็นแก่ตัวอยู่รอบตัว ก็ยังมีทางออกให้เลือก เพราะการจ้างงานทุกประเภทในปัจจุบันสามารถทำได้ จ้างทำโฆษณา จ้างเขียนบทความ จ้างอัดเสียง จ้างแปลข้อความ ฯลฯ คนเพียงคนเดียวจึงสามารถทำงานใหญ่ได้ หากรู้จักสร้างทีมเล็กๆ ของตัวเองในลักษณะนี้ เพราะปัญหาจะเกิดน้อยมาก เนื่องจากระดับความสัมพันธ์จะเป็นทางการมากกว่า ยากจะส่งผลให้เกิดปัญหา เหมือนคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่งแผนที่ให้กันทาง Line ใน iPad

สำหรับท่านใดที่ขี้เกียจสอนคนใกล้ตัวให้เล่น Line แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างการส่งแผนที่ตำแหน่งของตัวเองให้กันทาง Line สอนหลายครั้งก็ยังจำ ไม่ได้ บทความนี้น่าจะช่วยได้ เข้าเว็บเพจนี้ แล้วจัดการสร้างเป็นไอคอนไว้บนหน้าจอได้เลย เวลาลืมวิธีทำ ก็แตะเปิดอ่าน จำได้แล้วก็ค่อยลบไอคอนทิ้ง ไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง saw sawed sawn เลื่อย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น