พัฒนาตนเอง

ปัญหาชีวิตของคนเรามีหลายด้าน หากเรียนรู้ทำความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด ก็อาจจะพบหนทางแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิต เพราะปัญหาบางอย่างนั้น เหมือนเส้นผมบังภูเขา บางคนติดอยู่กับปัญหานั้นๆ มาเป็นปีๆ แต่หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร บทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ปัญหารอบตัวอย่างละเอียด อย่างน้อยก็ ให้มีความรู้พื้นฐานรู้วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นของตนเองได้

บทความแนะนำวิธีพัฒนาตนเองให้เก่งแบบก้าวกระโดด เหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความ สามารถ ฉลาดกว่าคนอื่น หรือรู้เท่าทันคนอื่น โดยเฉพาะคู่แข่งในด้านการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ไม่เสียเปรียบ หรือสามารถ เอาตัวรอดในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้

บทความแนะนำสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดในระยะยาวได้ เช่น เรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคระบาด เป็นต้น เพราะไม่รู้ว่าอีกนานเพียงใด จึงจะมีวัคซีนป้องกันที่สามารถไวรัสโควิด-19 ได้ การเจ็บป่วยและตายด้วย โรคร้าย บางทีก็ไม่ทรมานเหมือนการตายทั้งเป็น เพราะไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีอะไรจะกิน ดังนั้นจึงต้องเตรียมรับมือในเรื่องนี้

บทความแนะนำไอเดียทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อต้องอยู่ว่างๆ อาจจะว่างงาน กักตัว เก็บตัว ปิดเทอม หรือมีเหตุให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ต้องอยู่กับที่ อยู่บ้าน หรือถูกจำกัด ต้องอยู่ในสถานที่นั้นๆ ห้ามออกไปไหน แทนที่จะเครียด เซ็ง ก็ลองคิดบวกด้วยการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาตนเอง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง overrun overran overrun ตกทาง ตกราง บุกรุก กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง overrun overran overrun ตกทาง ตกราง บุกรุก กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง flee fled fled หลบหนี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น