บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สีตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง คนเก่งก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกัน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความผิดพลาดของคนเรา หรือสัตว์ ซึ่งแม้จะเดิน 4 เท้า 4 ตีน ก็ยังมีโอกาสล้มได้ สีตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง นับประสาอะไรกับคนฉลาด ก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาท หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lead led led นำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น