ความหมาย : ใจดีสู้เสือ สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อแนะนำ ให้ให้กำลังใจ เมื่อจะต้องพบกับสิ่งที่อันตราย อุปสรรคหรือปัญหาที่ทำให้ชีวิตเกิดความทุกข์ยากลำบาก หรืออาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หากเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องทำใจให้กล้าหาญ เพื่อเผชิญหน้ากับอันตราย

ตัวอย่าง :

การต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปเรียนในกรุงเทพ ทำให้เขาต้องทำใจดีสู้เสีอ ต้องกล้าเผชิญกับความลำบากที่รออยู่ เพราะตั้งแต่ เกิดมาก็ไม่เคยออกไปไหนไกลบ้านเลย

เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่อันตราย จะต้องตั้งสติ ทำใจดีสู้เสือ คิดหาทางรับมือกับสภานการณ์ ทำใหัตัวให้นิ่งทั้งกายและใจ ก็จะมี โอกาสพบทางออกและสามารถผ่านพ้นไปได้

เด็กชาย แดง ต้องทำใจดีสู้เสือ เมื่อต้องเดินผ่าน กลุ่มเด็กเกเรประจำซอยที่ชอบมาสุมหัวกันเวลาเย็นๆ หลังเลิกเรียน

เด็กที่ทำตัวอ่อนแอ มักจะถูกเพื่อนๆ รังแก ดังนั้นจะต้องฝึกให้รู้จัก ทำใจดีสู้เสือ เพื่อให้มีความกล้าหาญ เพราะหากเติบโตไปเป็น ผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ก็จะไม่สามารถปกป้องดูแลใครได้ แม้แต่ตัวเอง