ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงสถานที่ บางแห่งที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นวัย เด็ก หรือวัยทำงาน เคยเป็น บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน เมื่อคิดถึง สถานที่เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความอาลัยอาวรณ์ คิดถึงบรรยากาศ เก่าๆ ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น

ตัวอย่าง :

การเดินทางผ่านสถานที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน เป็น บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ก็ย่อมจะทำให้คนเรา เกิดการระลึกถึงความหลัง ครั้ง เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น

การผูกพันกับสถานที่ที่เคยอยู่อาศัยบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนมี ความทรงจำดี อาจเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของชีวิต หากยึดติดกับสถานที่มากเกินไป ยึดติดในความสุขความสบาย จนไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านั้นได้

ในเรื่องการทำธุรกิจ เรื่องนี้มีความสำคัญ ที่จะต้องก้าวต่อไป ข้างหน้า อย่ายึดติดกับความสุขในสถานที่ หรือสิ่งใดที่จะเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

สถานที่ที่เคยอยู่อาศัย บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน หากมีความ ทรงจำที่ไม่ดีนักกับสถานที่แห่งนั้น ก็ย่อมจะสร้างความทุกข์ใจ ไม่ สบายใจ เมื่อจะต้องเดินทางผ่านสถานที่เหล่านั้น

หากเป็นคนคิดมาก ชอบคึดถึงอดีต หรือเรื่องราวเก่าๆ ก็ต้อง เผื่อสถานที่บางแห่งไว้อยู่อาศัย เป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้ ต้องเสียใจหรือมีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้น เวลา ที่มองท้องฟ้า ก็จะเห็นท้องฟ้าที่สวยงาม ไม่ใช่เห็นแต่ใบหน้าของ คนที่เคยทำให้ตัวเองเสียใจหรือปัญหาที่ตัวเองต้องเจอในสถานที่ แห่งนั้น ชีวิตก็จะไม่มีความสุข

บางคู่เมื่อแยกทางกัน ถึงกับขายบ้านทิ้ง ไม่สามารถที่จะอยู่ อาศัยได้อีกต่อไปเพราะความหลังเก่าๆตามมารบกวนอย่างมาก


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้อดีข้อเสียการสอนลูกหลานเชิงธุรกิจมากเกินไป

การสอนลูกหลานให้ทำธุรกิจ ทำมาหากิน คิดเชิงธุรกิจ ก็จะทำให้เด็กรู้จักคิดคำนวณตัวเลข คำนวณต้นทุนในการทำธุรกิจ อย่างละเอียด รู้จักเอาตัวรอด แต่เรื่องแบบนี้ก็มีผลเสียเหมือนกัน เพราะแม้แต่กับคนรอบตัว คนในครอบครัว เด็กก็อาจจะเริ่ม คิดคำนวณต้นทุนบางอย่างเหมือนกับการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม..