ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงสถานที่ บางแห่งที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นวัย เด็ก หรือวัยทำงาน เคยเป็น บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน เมื่อคิดถึง สถานที่เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความอาลัยอาวรณ์ คิดถึงบรรยากาศ เก่าๆ ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น

ตัวอย่าง :

การเดินทางผ่านสถานที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน เป็น บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ก็ย่อมจะทำให้คนเรา เกิดการระลึกถึงความหลัง ครั้ง เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น

การผูกพันกับสถานที่ที่เคยอยู่อาศัยบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนมี ความทรงจำดี อาจเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของชีวิต หากยึดติดกับสถานที่มากเกินไป ยึดติดในความสุขความสบาย จนไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านั้นได้

ในเรื่องการทำธุรกิจ เรื่องนี้มีความสำคัญ ที่จะต้องก้าวต่อไป ข้างหน้า อย่ายึดติดกับความสุขในสถานที่ หรือสิ่งใดที่จะเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

สถานที่ที่เคยอยู่อาศัย บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน หากมีความ ทรงจำที่ไม่ดีนักกับสถานที่แห่งนั้น ก็ย่อมจะสร้างความทุกข์ใจ ไม่ สบายใจ เมื่อจะต้องเดินทางผ่านสถานที่เหล่านั้น

หากเป็นคนคิดมาก ชอบคึดถึงอดีต หรือเรื่องราวเก่าๆ ก็ต้อง เผื่อสถานที่บางแห่งไว้อยู่อาศัย เป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้ ต้องเสียใจหรือมีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้น เวลา ที่มองท้องฟ้า ก็จะเห็นท้องฟ้าที่สวยงาม ไม่ใช่เห็นแต่ใบหน้าของ คนที่เคยทำให้ตัวเองเสียใจหรือปัญหาที่ตัวเองต้องเจอในสถานที่ แห่งนั้น ชีวิตก็จะไม่มีความสุข

บางคู่เมื่อแยกทางกัน ถึงกับขายบ้านทิ้ง ไม่สามารถที่จะอยู่ อาศัยได้อีกต่อไปเพราะความหลังเก่าๆตามมารบกวนอย่างมาก


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมข้อคิด สำนวน คำคม เกี่ยวกับการให้หรือช่วยเหลือคนอื่น

รวมสำนวน คำคม ข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยเตือนใจ เตือนสติ ก่อนจะให้ความช่วยเหลือคนอื่น เพื่อให้รู้ทั้งด้านดี ด้านเสีย ในการให้ความ ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะช่วยเรื่องวัตถุสิ่งของ เงินทอง หรือให้ความรู้ ฯลฯ ข้อคิดเหล่านี้อาจช่วยให้เข้าใจวิธีการช่วยเหลือในทางที่ถูก ไม่สร้าง ความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาในภายหลังทั้งผู้ให้และผู้รับ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foretell foretold foretold ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น