สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ก็คือการจัดการกับข้อความนั่นเอง เช่น เปลี่ยนสี ก็อปปี้ข้อความ ลบข้อความ ย้ายข้อความ เป็นต้น

พื้นฐานการจัดการข้อความใน LibreOffice Writer

ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกับพื้นฐานการจัดการกับข้อความกันก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร
1. เราจะเริ่มต้นด้วยการเลือกข้อความโดยสร้างแถบสีข้อความที่ต้องการก่อน ข้อความต้องถูกเลือกเป็นแถบสี จึงจะสามารถแก้ไขได้
2. คลิกปุ่มจัดการกับขัอความได้ตามต้องการ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง เปลี่ยนขนาด เป็นต้น
3. การจัดการกับข้อความอีกวิธีหนึ่ง ให้ชี้ลูกศรหรือเมาส์ในบริเวณข้อความที่ได้สร้างแถบสี แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
4. จะปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมา ซึ่งก็จะมีคำสั่งที่ครอบคลุมการจัดการกับข้อความทั้งหมด เช่น Cut, Copy, Paste เป็นต้น
5. ชี้ลูกศรที่คำสั่งใดๆ แล้วคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ เพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการ
6. ถ้าต้องการให้คำสั่งที่ปรากฏขึ้นมาหายไป ให้กดปุ่ม Esc ที่แป้นพิมพ์
7. การคลิกปุ่มขวา มีจุดประสงค์เพื่อเรียกคำสั่งลัดเท่านั้น เมื่อปรากฏคำสั่งขึ้นมาแล้ว การเลือกคำสั่งใดๆ ให้คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์
8. หรือคลิกที่ว่างๆ ให้แถบสีหายไปเพื่อยกเลิกการทำงานดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :