สำหรับ โปรแกรมในชุด Office นี้ ก็มีเครื่องมือช่วยในการวาดและจัดการภาพมาให้ด้วย ทุกโปรแกรมสามารถเรียกใช้เครื่องมือ เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน

เพราะภาพสำเร็จรูปต่างๆ ที่นำเข้ามาใช้นั้น ใช่ว่าจะตรงวัตถุประสงค์หรือใช้ได้ดั่งใจไปเสียทั้งหมด เอกสาร บางชิ้นอาจต้องการภาพประกอบเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจและสื่อความหมาย

เครื่องมือช่วยในการวาดภาพ จะมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

A. Draw เป็นเมนูคำสั่งสำหรับช่วยในการจัดการกับภาพ เช่น การพลิกภาพ รวม กลุ่มแยกกลุ่มภาพ
B. Select Objects สำหรับเลือกภาพที่ต้องการแก้ไข
C. Free Rotate สำหรับหมุนภาพ
D. Autoshape เป็นภาพสำเร็จรูปแบบต่างๆ เช่น เส้น รูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลม รูปลูกศร สัญลักษณ์ต่างๆ
E. Line สำหรับวาดเส้นตรง
F. Arrow สำหรับวาดรูปลูกศร
G. Rectangle สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
H. Ellipse,Oval สำหรับวาดรูปวงรี วงกลม
I. Text Box สำหรับสร้างกรอบเพื่อใส่ข้อความหรือภาพ
J. Insert Wordart สำหรับเรียกใช้โปรแกรมออกแบบอักษรศิลป์
K. Insert ClipArt สำหรับนำภาพจากห้องสมุดภาพเข้ามาประกอบในเอกสาร
L. Fill Color สำหรับระบายสีให้กับภาพที่วาด
M. Line Color สำหรับเปลี่ยนสีให้กับเส้นที่วาด
N. Font Color สำหรับเปลี่ยนสีให้กับข้อความ
O. Line Style เป็นเส้นขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้
P. Dash Style เป็นเส้นประแบบต่างๆ ให้เลือกใช้
Q. Arrow Style เป็นหัวลูกศรแบบต่างๆ ให้เลือกใช้
R. Shadow สำหรับกำหนดเงาให้กับภาพ
S. 3D สำหรับกำหนดภาพที่วาดให้เป็นแบบ 3 มิติ