หน้านี้จะเป็นหน้าหน้าคำนำของหนังสือ การทำหนังสือเพื่อแจกฟรี ไม่จำเป็นต้องทำส่วนนี้ก็ได้ แต่หากทำหนังสือส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆ จำเป็นต้องทำ เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ

 

วิธีทำหน้าคำนำ
1. การทำหน้าข้อมูลหนังสือให้เปิดไฟล์ 03คำนำ.docx เพื่อแก้ไขใน Word


2. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาใน Word แล้วให้เริ่มต้นพิมพ์ข้อความลงไป โดยลบข้อความ เริ่มต้นพิมพ์คำนำตรงนี้… แล้วจึงเริ่มพิมพ์คำนำ


3. ตัวอย่างหน้า คำนำ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งาน


4. สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF / XPS Document >> Create PDF / XPS


6. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish เพื่อสร้างไฟล์ PDF หน้าข้อมูลหนังสือ

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำหน้าที่บอกให้รู้ว่า ประธาน กำลังทำอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร ช่วยขยายคำกริยา เช่น เขาเดินเร็วมาก คำว่าเร็วมากจะเป็นกริยาวิเศษณ์ เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง grow grew grown เจริญงอกงาม, งอกขึ้น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น