คนเรา เกิดมาพร้อมกับความต้องการ อยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากทุกอย่าง .. เมื่อไม่สามารถสนองความต้องการของตัวเองได้ ก็ทำให้เป็นทุกข์ ทำให้ชีวิตเกิดปัญหา การสวดมนต์ ฝึกสมาธิ ฟังธรรม เป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถผ่านพ้นทุกข์ ไปได้ สวดมนต์ จิตใจสงบ ก็จะมีความสุข และพบ ทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

 เมื่อคนเรามีความทุกข์ แนวทางการวิธีการแก้ปัญหา ยอดนิยมจะมี 2 วิธี
1. วิธีแก้ปัญหา ที่ทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ลดลง

คนเราส่วนใหญ่มักจะเลือกแก้ปัญหาที่เกิดกับชีวิตของตนด้วยวิธีนี้ โดยไม่รู้ตัว เมื่อมีความต้องการ แต่ไม่ได้อย่างที่ต้องการ ก็เกิดความทุกข์ และหาทางดับทุกข์ด้วยวิธีที่ผิด - บางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อซื้อ ในสิ่งที่ต้องการ วิธีนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้ เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น เพราะมีหนี้สิ้น - บางคนมีปัญหาส่วนตัว แต่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งไม่เพียงไม่ช่วยอะร แต่ยังสร้างปัญหาเพิ่มให้อีก การแก้ปัญหา ด้วยวิธีนี้ ต้องพึ่งพา ปัจจัยภายนอกซึ่งมักจะมี รายจ่าย หรือปัญหาอื่นตามมาเสมอ มากหรือน้อยตามแต่ปัญหา ที่เจออยู่มีความรุนแรง เพียงใด

2. วิธีแก้ปัญหา ที่ช่วยขจัดปัญหาอย่างแท้จริง

นั่นก็คือ การหยุดความต้องการของตัวเองลงให้ได้ หยุดอยากได้ อยากมี อยากเป็น ก็จะดับทุกข์ลงได้ วิธีนี้ ไม่ต้องใช้เงิน แต่ใช้วิธีง่ายๆ ด้วยการทำใจให้สงบ ปล่อยวาง อย่างการสวดมนต์ ฝึกสมาธิ หรือฟังธรรม แต่คนส่วนใหญ่มักจะใฃ้วิธีแรกก่อน เมื่อไม่ได้ผล ก็จะใช้วิธีนี้ ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิด

 

ชีวิต ไม่มีความก้าวหน้า ในแทบทุกด้าน ต้องพึ่งพา การสวดมนต์

ปัญหาที่เกิดกับบางคนนั้นอาจเป็นเรื่องในปัจจุบัน หรืออดีตชาติ ซึ่งทางพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ในชาตินี้อาจจะไม่เคยทำความ ชั่ว ทำแต่ความดีมาโดยตลอด แต่ก็อาจจะยังทำมาหากินไม่ขึ้น ชีวิตขาดความเจริญก้าวหน้า ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่เจริญ เพราะกรรมชั่ว ที่เคยทำไว้ในอดีตชาติ การสวดมนต์ เป็นวิธีช่วยบรรเทา กรรมเก่า ซึ่งหลายคนปฏิบัติแล้วได้ผลดี เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

สวดมนต์ เพื่อให้จิตสงบ พบทางแก้ปัญหา

เมื่อชีวิต จะเจอปัญหาในเรื่องต่างๆ เรื่องคนรอบข้าง การงานและหาทางออกไม่ได้ การสวดมนต์ เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความสงบ ความสุข และ และค้นพบทางแก้ปัญหา

ดังนั้น หากมีปัญหาในชีวิต ในทุกๆ ด้าน จงเลือกการสวดมนต์ ฝึกสมาธิ เป็นทางเลือกแรกในการแก้ปัญหา ฝึกให้เกิดเป็นความเคยชิน เพราะวิธีนี้ เป็นทางดับทุกข์ ดับปัญหา ที่ดีที่สุด ส่วนวิธีอื่นล้วนเป็นการคั่นเวลา หรืออาจจะสร้างปัญหาในอนาคตทั้งสิ้น

 

การสวดมนต์ เป็นการทำบุญ อย่างหนึ่ง

อยากทำบุญ แต่ไม่มีเวลา การสวดมนต์ การฝึกสมาธิ เป็นวิธีที่ง่าย ได้บุญ ได้กุศล เช่นกัน สวดมนต์แล้ว แผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ เพื่อมนุษย์ ญาติพี่ น้อง เทวดา สัตว์นรก หรือผู้ที่เดือดร้อน การแผ่เมตตาจะช่วยให้ผู้ที่กำลังทุกข์ทนกับความทุกข์ ผ่อนคลาย ก็จะได้ส่วนบุญ ส่วนกุศล ที่แผ่ไปให้ บุคคล เหล่านั้น ความเฃื่อในทางพุทธศาสนาของเราถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

 

ตัวอย่าง บทสวดมนต์ พื้นฐาน ที่ควรสวด ทุกวัน

บทสวดมนต์มีหลายแบบ บทความนี้จะแนะนำบทสวดพื้นฐาน
1. บทสวด คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา..
2. บทสวดมนต์ ไหว้พระ ที่เรารู้จักกันดี สวดมนต์หน้าเสาธงกันตั้งแต่เด็ก
3. บทสวด ถวายพรพระ บทสวด พระพุทธคุณ หรือ อิติปิโส
4. บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
5. บทสวด เมตตากรณียสูตร
6. บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง
7. บทแผ่เมตตา ให้ผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลาย
8. บทแผ่เมตตา ให้ผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลาย หลังจากได้สวดมนต์แล้วเผื่อแผ่บุญกุศล เป็นการสร้างบุญ กุศลให้ตัวเอง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง overdo overdid overdone ทำมากเกินไป, หักโหม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overdo overdid overdone ทำมากเกินไป, หักโหม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forgive forgave forgiven ให้อภัย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น