โดเมนหรือชื่อเว็บไซต์จะมีค่าบริการในการจดทะเบียนใช้ชื่อเป็นรายปี โดยมีราคาถูกหรือแพงต่างกันไป แต่ในบางช่วงที่ค่าเงินบาทลดลง ผู้ให้ บริการหลายรายก็จำเป็นต้องปรับตัวขึ้น ซึ่งทำให้เราจำเป็นต้องย้ายโดเมนที่มีอยู่ไปใช้กับผู้ให้บริการรายใหม่ที่ถูกกว่าเดิม

สำหรับโดเมนที่ผู้เขียนต้องการย้ายนั้น เนื่องจากทางผู้ให้บริการได้ปรับราคาสูงขึ้น เพราะค่าเงินบาทน้อย ทำให้มีภาระที่ต้องจ่ายให้ทางต่าง ประเทศเพิ่มขึ้นจึงต้องปรับราคา เราก็เข้าใจ แต่เมื่อชีวิตมีทางเลือก เราก็ต้องเลือกด้วยการย้ายโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ของเราไปอยู่กับผู้ให้บริการราย ใหม่ โดยผู้เขียนเลือกเจ้านี้ เพราะโดเมนส่วนใหญ่จะจดไว้ที่นี่ ราคา 289 บาทเท่านั้น

 

เรื่องต้องรู้ก่อนจะย้ายโดเมน

ก่อนที่จะย้ายโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ไปไว้กับผู้ให้บริการรายใหม่ที่มีราคาถูกกว่า จะมีดังนี้
1. โดเมนที่จะย้ายนั้น ต้องมีอายุมากกว่า 30 วัน ไม่ใช่ไปย้ายในวันหมดอายุหรือใกล้ๆ ไม่กี่วัน
2. ขอรหัส Auth-Code กับทางผู้ให้บริการที่เราจดโดเมนอยู่ในขณะนั้น เพื่อใช้ในการย้ายโดเมน ให้ข้อมูลนี้กับทางผู้ให้บริการจดโดเมนที่ใช้อยู่ใน ขณะนั้น
3. โดเมนของเราใช้อีเมล์อะไร ลงทะเบียน

ขั้นตอนการย้ายโดเมนไปไว้กับผู้ให้บริการรายใหม่

สำหรับขั้นตอนการย้ายโดเมน ในแนวทางของผู้เขียนจะปฏิบัติดังนี้
1. เลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่คิดค่าบริการที่ตรงตามที่ต้องการ สามารถจ่ายได้สบายๆ ผู้เขียนเลือกเจ้านี้เข้าไปยังเว็บผู้ให้บริการแล้วคลิก จดโด เมน
2. ทางซ้ายมือ คลิก ย้ายโดเมน


3. คลิกและพิมพ์ชื่อโดเมนเช่น siamebok แล้วคลิก Check Available เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถย้ายได้หรือไม่
4. หากสามารถย้ายได้ จะแสดงค่าใช้จ่ายในการย้ายมาต่อโดเมน เช่น 289 บาท ต่อปี ให้คลิก เพิ่มเข้าสู่ตะกร้า


5. จะไป Step 3 ช่อง Auth-Code คลิกและพิมพ์ ลงไป ต้องขอจากผู้ให้บริการโดเมนเจ้าเก่า
6. ช่อง Nameserver คลิกและพิมพ์ชื่อ Nameserver ที่โดเมนนั้นๆ ใช้บริการอยู่ พิมพ์ลงไป
7. คลิก อัพเดทรายการ ไปยังหน้าถัดไป


8. จะไป Step 4 จะสรุปค่าบริการทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้ในการย้ายโดเมน เช่น 289 บาท
9. คลิก ยืนยันรายการซื้อ ไปหน้าถัดไป


10. จะไปยังหน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกลงไปเป็นภาษาอังกฤษ ช่อง Address 1 และ 2 เผื่อกรณีที่อยู่ค่อนข้างยาว ต้องพิมพ์เป็นภาษา อังกฤษ
11. ในช่อง Note ให้พิมพ์บันทึกย่อที่ต้องการลงไป หากอีเมล์ที่ใช้งานนั้น ไม่มีข้อมูลสำคัญอะไร ก็แนะนำให้บันทึกลงไปในช่องนี้ดังนี้
ในการกด Approve ลิงก์ เพื่อยืนยันการย้าย ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการผ่านอีเมล์และรหัสผ่านดังนี้
อีเมล์
รหัสผ่าน
** หมายเหตุ อีเมล์นี้สำหรับจัดการโดเมนที่จะย้ายมานั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้การย้ายเร็วขึ้น เพราะผู้ย้ายสามารถเข้าไปจัดการด้วยตนเองได้เลย ไม่เช่น นั้นก็ต้องรอให้เราเข้าไป Approve ลิงก์เพื่อย้ายโดเมน
12. เสร็จแล้ว คลิก Order Complete

 

การแจ้งการชำระเงิน

หลังจากไปโอนเงินเข้าบัญชี ATM ของผู้ให้บริการแล้ว ให้แจ้งชำระเงินดังนี้
1. ไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการย้ายโดเมน แล้วคลิก แจ้งชำระเงิน
2. พิมพ์ชื่อโดเมนที่เราได้ย้าย หากย้ายหลายโดเมนให้พิมพ์ชื่อโดเมนสุดท้าย เช่น kmancity.com
3. พิมพ์รายละเอียดอื่นๆ ลงไป ยอดเงิน วัน เวลา ที่โอนเงิน ธนาคาร สาขา
4. สำหรับช่อง หลักฐานการโอนเงิน ให้ถ่ายรูปสลิป ATM แล้วก็แนบมากับการแจ้งการโอนเงินด้วย
5. คลิก แจ้งโอนเงินด้านล่าง

 

Approve ลิงก์ยืนยันการย้ายโดเมน

เมื่อแจ้งชำระเงินและทางผู้ให้บริการได้ตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการย้ายโดเมน โดยเราต้องทำการ Approve ลิงก์เพื่อย้าย ซึ่งหากให้ข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่านแจ้งไปกับการย้ายหรือการโอนเงินหรือโทรศัพท์บอกให้ทางผู้ให้บริการย้ายโดเมนจัดการ ก็ไม่ต้องมาทำส่วนนี้ด้วย ตนเอง แต่หากอีเมล์มีข้อมูลสำคัญก็ไม่ควรให้ข้อมูล ให้ปฏิบัติเอง
1. หลังจากเริ่มทำการย้ายโดเมนชื่อเว็บไซต์ ก็จะมีอีเมล์แจ้งให้เราไปทำการ Approve ยืนยันการย้ายโดเมน โดยเข้าอีเมล์ที่ผูกกับโดเมนของเรา ผู้ เขียนใช้อีเมล์ Outlook ก็เข้าระบบ Outlook อีเมล์


2. เมื่อเข้ากล่องรับอีเมล์แล้ว ให้คลิกชื่ออีเมล์ที่ส่งมา เช่น Transfer Authorization for ชื่อเว็บไซต์ ...


3. เนื้อความในอีเมล์ให้เลื่อนไปหาหัวข้อ Approve Tranfer Link แล้วคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อยืนยันการย้ายโดเมน


4. ถ้าการแจ้งสมบูรณ์ ไม่มีผิดพลาด ก็จะปรากฏข้อความในเว็บเพจ คล้ายตัวอย่างด้านล่าง

 

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโดเมน ราคาโดเมน และการจดโดเมนเว็บไซต์

โดเมนเว็บไซต์จะเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเอง เช่น siamebook.com, kmancity.com เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าบริการเป็นรายปีตามแต่ผู้ให้บริการแต่ละ ราย ถูกบ้างแพงบ้าง แต่มีแนวโน้มจะปรับราคาขึ้นลงตามค่าเงินบาท เพราะต้องจ่ายทางต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง การจดโดเมนจึงเป็นเรื่องสำคัญ จด กับใครก็ได้ ขอให้ถูกและโดเมนเป็นของเรา 100% บางรายถูกแต่ชื่อไม่เป็นของเรา ในอดีตกลายเป็นคดีความกันภายหลัง

การจดโดเมนเพื่อความสบายใจ ให้เลือกผู้ให้บริการที่คิดราคาไม่แพงและหากเป็นโดเมนสำคัญควรจดไว้นานๆ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะปรับ ตัวสูงขึ้น แต่เรื่องปรับราคาลงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้น้อยมาก มีแต่ปรับขึ้น เหมือนข้าวแกง อาหาร เครื่องอุปโภค ของใช้ทั้งหลายนั่นแล อ้างน้ำมัน แต่ พอน้ำมันลง ไม่เห็นจะปรับราคาลงมา

การจดโดเมนกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ มีข้อดีที่ความเร็วและได้โดเมนที่ต้องการไม่พลาดแน่นอน แต่การย้ายอาจจะกลายเป็นปัญหา เพราะสื่อ สารกันไม่รู้เรื่อง ดังนั้น อาจเลือกจดโดเมนถูกๆ กับคนไทยก็ได้ คุยกันง่าย แต่ไม่ทุกคน เพราะบางรายไม่อยากให้ย้ายออก ก็มีฟาดงวง ฟาดงาบ้าง ก็ ต้องคุยกันให้ดีๆ นุ่มนวลไว้ก่อน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :