การทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 3.8 เพื่อใช้งานจริงๆ นั้น จำเป็นต้องจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ซึ่งทั้งสองรายการนี้จะมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 700 บาท ต่อปีขึ้นไป บางรายอาจจะแพงกว่านี้

 

การจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์อาจจะใช้บริการกับบริษัทเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ ผู้เขียนนิยมจดโดเมนชื่อเว็บไซต์เช่น siamebook.com และเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์หรือเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ต่างๆ โดยเลือกผู้ให้บริการแยกกัน เพราะหากเว็บไซต์มีปัญหา โดยเฉพาะกับพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ การเปลี่ยนพื้นที่เช่าจะทำได้ง่ายกว่า

 

การหาชื่อโดเมนเว็บไซต์

ก่อนจดโดเมนจำเป็นต้องหาชื่อโดเมนที่ต้องการก่อน ชื่อโดเมนจะเป็นชื่อที่ลงท้ายด้วยนามสกุล .com, .net, .org ฯลฯ เช่น siamcamping.com, siamebook.com เป็นต้น
1. ให้ไปที่ whois.com
2. พิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการเช่น taladcontent.com
3. กรณีมีคนจดโดเมนหรือเป็นเจ้าของแล้ว จะแสดงข้อมูลเจ้าของโดเมนนั้นๆ กรณีนี้ก็ต้องหาชื่ออื่น ชื่อสวยๆ และตรงกับที่เราต้องการ ทุกวันนี้หายากมาก แต่หากต้องการซื้อก็ติดต่อเจ้าของได้เลย


4. กรณีที่โดเมนนั้นๆ มีเจ้าของแล้ว ก็ต้องหาชื่อใหม่ เช่น contentbarzaar.com แล้วคลิก WHOIS
5. กรณีโดเมนว่าง ยังไม่มีใครจดหรือเป็นเจ้าของ จะแสดงข้อความ ชื่อเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้
contentbarzaar.com is available!
6. กรณีนี้ก็รีบไปทำการจดโดเมนเลย

 

เตรียมข้อมูลก่อนจดโดเมน

ก่อนอื่นจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. เตรียมหลายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
2. อีเมล์ การจดโดเมนจะต้องใช้อีเมล์ การใช้อีเมล์นั้นขอให้เป็นอีเมล์ของ Gmail
3. ชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น
- First Name ชื่อ
- Last Name นามสกุล
- Company บริษัท
- Email Adress อีเมล์
- Password รหัสผ่าน
- Address1 ที่อยู่ 1 กรณีที่อยู่ยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็นที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2
- Adress2 กรณีที่อยู่ยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็นที่อยู่ 2
- City อำเภอหรือเขต
- State จังหวัด
- Postcode รหัสไปรษณีย์
- Country ประเทศ
- PHone หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

4. เตรียมช่องทางการชำระเงิน ผ่านมือถือ ATM พร้อมพ์เพย์ ฯลฯ ตามสะดวก

 

การเลือกผู้ให้บริการจดโดเมน

ผู้ให้บริการจดโดเมนมีหลายราย ผู้เขียนเลือก Hostinglotus.com ไม่แพง มีค่าใช้จ่ายรวม Vat 7% ที่ 342.40 บาทต่อปี สำหรับการจดโดเมนเว็บไซต์ ซึ่งต้องต่ออายุทุกปี

 

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์จดโดเมน

สำหรับการจดโดเมนที่ hostinglotus.com จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน โดยปฏิบัติดังนี้
1. ไปที่ hostinglotus.com
2. คลิก Login
3. คลิก Register


4. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
- First Name ชื่อ
- Last Name นามสกุล
- Company บริษัท
- Email Adress อีเมล์
- Password รหัสผ่าน
- Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
- Address1 ที่อยู่ 1 กรณีที่อยู่ยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็นที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2
- Adress2 กรณีที่อยู่ยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็นที่อยู่ 2
- City อำเภอ
- State จังหวัด
- Postcode รหัสไปรษณีย์
- Country ประเทศ
- PHone หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- How did you find us? เลือก ไม่มี

5. พิมพ์อักษรป้องกันแสปม ลงไป
6. คลิกติ๊กถูก ฉันอ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ
7. คลิก สมัครสมาชิก

 

การแจ้งโดเมนที่ต้องการ

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ได้แนะนำวิธีการเลือกโดเมนที่ต้องการไปแล้ว ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้อ่านก็จะรู้แล้วว่าจะใช้โดเมนชื่อว่าอะไร
1. ล็อกอิน เข้าระบบการสั่งซื้อโดเมน ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้ว เข้าระบบ


2. เลื่อนหน้าจอลงล่างไปยังส่วน Register a New Domain พิมพ์ชื่อโดเมนลงไป แล้วคลิก จดใหม่ จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนในการจดโดเมน

 

แจ้งชำระเงินค่าจดโดเมน

หลังจากได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ให้บริการจดโดเมนเสร็จแล้ว ให้แจ้งการชำระเงินโดยปฏิบัติดังนี้
1. ในสลิป ATM เขียนชื่อเว็บไซต์ และอีเมล์ที่ได้ใช้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในหัวข้อก่อนหน้า
2. ไปยังหน้าเว็บ hostinglotus.com อีกครั้ง แล้วคลิก แจ้งชำระเงิน
3. ป้อนข้อมูลลงไป ชื่อโดเมน พิมพ์ชื่อโดเมนลงไป เช่น contentbarzaar.com
4. ถ้าชื่อโดเมนถูกต้อง ช่องรายการจะแสดงข้อมูลขึ้นมาเอง
5. คลิกและพิมพ์ยอดเงิน เช่น 342.40 บาท
6. คลิกและเลือกวันที่และเวลาที่โอนเงิน ตามสลิป ATM
7. คลิกเลือกธนาคารที่ได้ทำการโอนเงิน


8. ป้อนข้อมูลชื่อธนาคารต้นทาง และสาขา ของเจ้าของบัญชี หรือผู้โอนเงินหรือของเรานั่นเอง
9. แนบหลักฐานการโอนเงิน ให้ถ่ายภาพสลิป ATM ที่เขียนชื่อเว็บไซต์ และอีเมล์ของเราไว้แล้ว คลิก Choose File เพื่อไปเลือกไฟล์ภาพและแนบไปกับอีเมล์
10. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ คลิกและพิมพ์ในช่อง หมายเหตุ
11. คลิก แจ้งโอนเงิน

 

หลังจากแจ้งโอนเงินเสร็จแล้ว ก็รอรับข้อมูลโดเมน การจัดการโดเมนทางอีเมล์

การเลือกผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์

ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์มีหลายราย ผู้เขียนขอแนะนำที่ hosttook.com มีราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อปี เท่านั้นเอง
1. เตรียมข้อมูลโดเมนของเราให้เรียบร้อยก่อน ชื่อโดเมน ข้อมูลการเข้าระบบเพื่อจัดการโดเมน หากทำเองไม่เป็น การขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการจะเป็นเรื่องง่ายกว่า โดยมอบข้อมูลการจดโดเมนให้ไปจัดการ
2. ไปยัง hosttook.com แล้วเลือกแพ็คเกจการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ตามต้องการ มีตั้งแต่ 300, 500, 1000 บาท ...


3. ทำรายการการสมัครตามคำแนะนำในเว็บนั้นๆ จากนั้นก็ไปชำระเงิน แล้วมาแจ้งการชำระเงิน พร้อมส่งมอบข้อมูลโดเมนที่ต้องการใช้กับพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ให้กับทางผู้ให้บริการ

การจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ตามที่กล่าวมานี้จะแยกกัน ไม่ได้ใช้บริการบริษัทเดียวกัน เพราะต้องเผื่อมีปัญหา เช่น พื้นที่เช่ามีปัญหา ก็สามารถหาที่ใหม่ได้ทันที แต่ในกรณีนี้การจับคู่โดเมนและพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์จะต้องทำเอง ซึ่งอาจจะให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการให้ โดยให้ข้อมูลโดเมนกับทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ไปดำเนินการให้

หลังจากเว็บไซต์ใช้งานได้แล้ว ก็จะทำการติดตั้งโปรแกรม Joomla เพื่อทำเว็บไซต์จริงต่อไป ในเว็บไซต์จะมีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลอย่าง DirectAdmin การเข้าใช้งาน ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่จะให้ข้อมูลเข้าใช้งาน

 

การตรวจสอบข้อมูลเจ้าของชื่อเว็บไซต์

หลังจากได้จดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการเป็นเจ้าของโดเมน ในบางกรณีการจ้างให้คนอื่นไปทำนั้น บางคนถือโอกาสจดโดเมนเป็นชื่อของตนเอง สร้างความเสียหายให้เจ้าของตัวจริง โดยไปที่ whois.com จากนั้นให้พิมพ์ชื่อโดเมนเว็บไซต์ของเราลงไป แล้วจึงตรวจสอบชื่อเจ้าของโดเมน

การจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ไม่ยาก แต่ปัญหาสำคัญก็คือระบบการจดโดเมนและเช่าพื้นที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยไม่เก่ง จึงอาจจะไม่เข้าใจ หากไม่มีพื้นฐานมาก่อน อาจจะใช้วิธีง่ายๆ ติดต่อผ่าน Line นั่นเอง สอบถามค่าจดโดเมนรวม Vat 7% แล้วโอนเงินไว้ก่อน ส่วนการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ก็ปฏิบัติคล้ายกัน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอน เพราะได้รับเงินแล้ว