บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง find found found พบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

find ฟายเอนถึ / found ฟาวเอนถึ /found ฟาวเอนถึ / พบ, หา, เจอ, สืบ, เห็นว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He finds a new work at Bangkok.
คำอ่าน ฮี ฟายสึ อะ นิว เวิร์ก แอ้ท แบงขอก
คำแปล เขา หางานใหม่/finds a new work ในกรุงเทพ/at Bangkok กริยา finds เติม s เพราะประธาน He เป็นเอกพจน์

 

ประโยค He finds a puppy in the park.
คำอ่าน ฮี ฟายสึ สะ พัพปิ อิน เดอะ พ้ากเขอะ
คำแปล เขา พบลูกสุนัข/finds a puppy ในสวนสาธารณะ/in the park (ไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อย)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He found a puppy in the park yesterday.
คำอ่าน ฮี ฟาวเอนถึ อะ พัพปิ อิน เดอะ พ่ากเขอะ เยสเตอเด
คำแปล เขา พบลูกสุนัข/found a puppy ในสวนสาธารณะ/in the park เมื่อวานนี้/yesterday (ไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อย เขาเลยเก็บเอามา เลี้ยง)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค We has found the strange guy for 5 days.
คำอ่าน วี แฮส ฟาวเอนถึ เดอะ สแตร๊งจึ กาย ฟอร ฟาย เดสึ
คำแปล เรา ได้พบชายแปลกหน้า/has found the strange guy มาเป็นเวลา 5 วันแล้ว/for 5 days (ไม่รู้ว่ามาจากไหน)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค ประโยค He is finding a new job. /> คำอ่าน ฮี อิส ฟายดิง อะ นิว จ้อบ
คำแปล เขา กำลังหางานใหม่/is finding a new job งานที่ทำอยู่อาจจะไม่เป็นที่พอใจ กำลังหางานใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค I will find a new job tomorrow.
คำอ่าน ไอ วิล ฟาย ดะ นิว จ้อบ ทูโมโร
คำแปล ฉัน จะหางานใหม่/will find a new job พรุ่งนี้/tomorrow ตกงานมานานแล้ว พรุ่งนี้ตั้งใจจะหางานใหม่ find / หา

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

look for /ลุ๊ค ฟอร / หา
meet / มีท / พบ, เจอะ
encounter / เอนเค้าเตอะ /เจอะ, พบ
discover / ดิสกัฟเวอ / พบ, ค้นพบ
see / ซี / พบ