บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forego forewent foregone นำ, มาก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forego forewent foregone นำ, มาก่อน, รู้ก่อน, รู้กันอยู่, รู้ล่วงหน้า, ทำมาก่อน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He foregoes the problems.
คำอ่าน ฮี ฟอรโกสึ เดอะ พร็อบเบล็มสึ
คำแปล เขารู้ถึงปัญหานั้นๆ อยู่แล้ว หรือ รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา หรือ รู้ถึงปัญหาล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He forewent the problems.
คำอ่าน ฮี ฟอรเว้นถึ เดอะ พร็อบเบล็มสึ
คำแปล เขารู้ถึงปัญหานั้นๆ อยู่แล้ว หรือ รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา หรือ รู้ถึงปัญหาล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has foregone the conclusion already.
คำอ่าน ฮี แฮส ฟอรกอน เดอะ คอนคลูสชัน ออลเรดดิ
คำแปล เขาได้ข้อสรุปมาก่อนแล้ว หรือ เขาได้รู้ถึงข้อสรุปมาก่อนแล้ว รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อสรุปมาก่อนแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค it's a foregone problems.
คำอ่าน อิทสะ ฟอรกอน พรอมเบล็ม
คำแปล มันเป็นปัญหาที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

lead / หลีด/ นำ
conduct / คอนดัก/ นำ
antedate / แอนทีเดท / มาก่อน