บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hew hewed hewed ตัดโค่น, ถาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hew ฮิว / hewed ฮิวถึ /hewn ฮิว / ตัดโค่น, ฟัน, ผ่า, สับ, จาม, ถาก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He hews the logs with an axe.
คำอ่าน ฮี ฮิวสึ เดอะ ล็อกสึ วิธ แอน แอ็ก
คำแปล เขา ผ่า/hews ท่อนไม้ (ฟืน)/the logs ด้วยขวาน/with an axe ประธานเป็นเอกพจน์เติม s เป็น hews

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He hewed the trees with electric hand saw.
คำอ่าน ฮี ฮิว เดอะ ทรีสึ วิธ อีเล็กตริก แฮน ซอ
คำแปล เขา ตัดหรือโค่น/hewed ต้นไม้/ the trees ด้วยเลื่อยมือไฟฟ้า/with electric hand saw กริยา hewed เป็นช่องที่ 2

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has hewn the trees in the garden already.
คำอ่าน ฮี แฮส ฮิว เดอะ ทรีสึ อิน เดอะ กาเดน ออลเรดดิ
คำแปล เขา ได้ตัด/ has hewn ต้นไม้ ในสวน/ in the garden เรียบร้อยแล้ว/already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is hewing the trees in the garden.
คำอ่าน ฮี อิส ฮิววิง เดอะ ทรีสึ อิน เดอะ กาเดน
คำแปล เขา กำลังตัด/is hewing ต้นไม้ ในสวน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will hew the trees in the garden tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล ฮิว เดอะ ทรีสึ อิน เดอะ กาเดน ทูโมโร
คำแปล เขา จะตัด/will hew ต้นไม้ในสวน พรุ่งนี้

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He bought a hewing axe from lazada.
คำอ่าน ฮี บอท อะ ฮิววิง แอ็ก ฟรอม ลาซาด้า
คำแปล เขา ซื้อ/bought ขวานขุด (ขวานประเภทหนึ่ง) จากลาซาด้า ใช้ hewing เป็นคำคุณศัพท์ช่วยขยายความหมายคำนาม axe ขวานอีก ประเภทหนึ่ง

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

overthrow / โอเวอ โทร / โค่น
cut / คัท / ฟัน
split /สะปะลิต / ผ่า
chop / ช็อบ / สับ
sniff / สะนิฟฝึ / จาม