บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unknit unknit unknit แก้ แก้ถัก แก้ไขการถัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unknit อันนิ่ต / unknit อันนิ่ต / unknit อันนิ่ต / แก้ แก้ถัก แก้ไขการถัก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She unknits the mistake knitting wool hat.
คำอ่าน ชี อันนิ่ตสึ เดอะ มิสสะเต้ก นิ้ตติง วู้ล แฮ่ท
คำแปล เธอแก้ไข /She unknits การถักหมวกไหมพรมที่ผิดพลาด /the mistake knitting wool hat

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unknit the incorrect knitting.
คำอ่าน เด อันนิ่ต ดิ อิ๊นคอเหรกถึ นิ้ตติง
คำแปล พวกเขาแก้/They unknit การถัก ที่ไม่ถูกต้อง the incorrect knitting

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She unknit the mistake knitting wool hat yesterday.
คำอ่าน ชี อันนิ่ต เดอะ มิสสะเต้ก นิ้ตติง วู้ล แฮท เยสสะเตอเด
คำแปล เธอแก้ไข /She unknit การถักหมวกไหมพรมที่ผิดพลาด /the mistake knitting wool hat เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has unknit the mistake knitting wool hat.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อันนิ่ต เดอะ มิสสะเต้ก นิ้ตติง วู้ล แฮท
คำแปล เธอได้แก้ไข /She has unknit การถักหมวกไหมพรมที่ผิดพลาดแล้ว /the mistake knitting wool hat

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unknit the incorrect knitting.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันนิ่ต ดิ อิ๊นคอเหรกถึ นิ้ตติง
คำแปล พวกเขาได้แก้/They have unknit การถักที่ไม่ถูกต้องแล้ว the incorrect knitting

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are unknitting the incorrect knitting.
คำอ่าน เด อาร อันนิ่ตติง ดิ อิ๊นคอเหรกถึ นิ้ตติง
คำแปล พวกเขากำลังแก้/They are unknitting การถักที่ไม่ถูกต้อง the incorrect knitting

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will unknit the incorrect knitting tomorrow.
คำอ่าน เด วิล อันนิ่ต ดิ อิ๊นคอเหรกถึ นิ้ตติง ทูโมโรว
คำแปล พวกเขาจะแก้/They will unknit การถักที่ไม่ถูกต้อง the incorrect knitting พรุ่งนี้ /tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

knit / นิ่ต / ถัก