บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง learn learnt learnt เรียน, ศึกษา, รู้, ทราบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

learn / learned / learned / เรียน

learn / learnt / learnt / เรียน, ศึกษา, รู้, ทราบ, เล่าเรียน, ร่ำเรียน, เรียนหนังสือ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He learns English by himself via Youtube.
คำอ่าน ฮี เลินสึ อิงลิช บาย ฮิมเซ้ลฝึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขา เรียนภาษาอังกฤษ/learns English ด้วยตัวเอง/by himself ผ่านยูทูป /via Youtube กริยา learn เติม s เพราะประธานเป็น เอกพจน์

 

ประโยค He learns to play guitar by videos.
คำอ่าน ฮี เลินสึ ทู เพลย์ กีทา บาย วีดีโอสึ
คำแปล เขา เรียนรู้วิธีเล่นกีตาร์ หรือฝึกเล่นกีตาร์/learns to play guitar ด้วยวิดีโอ/by videos

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He learnt English by himself via Youtube.
คำอ่าน ฮี เลินถึ อิงลิช บาย ฮิมเซ้ลฝึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขา เรียนภาษาอังกฤษ/learnt English ด้วยตัวเอง/by himself ผ่านยูทูป /via Youtube กริยา learn เปลี่ยนเป็น learnt หรือ learned เพราะเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has learnt English by himself via Youtube for 3 years.
คำอ่าน ฮี แฮส เลินถึ อิงลิช บาย ฮิมเซ้ลฝึ เวีย ยูทูป ฟอร์ ทรี เยียสึ
คำแปล เขา เรียนภาษาอังกฤษ/has learnt English ด้วยตัวเอง/by himself ผ่านยูทูป /via Youtube มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว (ขณะนี้ก็ยังเรียน อยู่) กริยา learn เปลี่ยนเป็น learnt หรือ learned

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is learning English by himself via Youtube.
คำอ่าน ฮี อิส เลินนิง อิงลิช บาย ฮิมเซ้ลฝึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขา กำลังเรียนภาษาอังกฤษ/is learning English ด้วยตัวเอง/by himself ผ่านยูทูป /via Youtube

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will learn English by himself via Youtube.
คำอ่าน ฮี วิล เลิน อิงลิช บาย ฮิมเซ้ลฝึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขา จะเรียนภาษาอังกฤษ/will learn English ด้วยตัวเอง/by himself ผ่านยูทูป /via Youtube

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Learning English online is easy now.
คำอ่าน เลินนิง อิงลิช ออนไลน์ อิส อีสิ นาว
คำแปล การเรียน /learning ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เป็นเรื่องง่ายในทุกวันนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

study / สะตั๊ดดิ / เรียน
cultivate / คัลติเวท / ศึกษา
know / โน / รู้
hear / เฮีย / ทราบ