บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lie lied lied โกหก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

lie ลาย / lied ลายถึ /lied ลายถึ / โกหก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He lies.
คำอ่าน ฮี ลายสึ
คำแปล เขา /He โกหก /lies กริยา lie เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

 

ประโยค Please don't lie.
คำอ่าน พลีส ด๊อน ลาย
คำแปล โปรด อย่า โกหก

 

ประโยค They lie to us.
คำอ่าน เด ลาย ทู อัส
คำแปล พวกเขา โกหก/ lie พวกเรา /to us กริยา lie ไม่เติม s เพราะประธานมีหลายคน เป็นพหูพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He lied.
คำอ่าน ฮี ลายถึ
คำแปล เขา /He โกหก /lied กริยา lie เปลี่ยนเป็น leid เพราะเป็นเรื่องในอดีตด

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had lied to us about her family.
คำอ่าน ชี แฮ่ด ลายถึ ทู อัส อะเบ๊าถึ เฮอ แฟมมิหลิ
คำแปล หล่อน ได้โกหกพวกเรา/had lied to us เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว/about her family

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is lying to us .
คำอ่าน ฮี อิส ลายอิง ทู อัส
คำแปล เขา กำลังโกหก /is lying พวกเรา/to us

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will lie to us.
คำอ่าน ฮี วิล ลาย ทู อัส
คำแปล เขา จะโกหก/will lie เรา

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He'is a lying.
คำอ่าน ฮี อิส อะ ลายอิง
คำแปล เขา เป็น คนโกหก/is a lying

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bounce / บาวสึ / โกหก
fib / ฟิ่บ / มุสา, ตอแหล
falsely / ฟอลเวหลิ / มุสา, หลอก
deceive / ดีซีฟ / หลอกลวง
tell a lie / เทล อะ ลาย / มดเท็จ