บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Will และ Would ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า จะ ...ไหม หรือ จะ ... ได้ไหม เช่น คุณจะช่วยเราได้ไหม? คุณจะพักที่นี่ไหม? ส่วน Would ใช้ในความหมายที่สุภาพกว่า จะกรุณา ..ได้ไหม หรือ จะรังเกียจไหม ...? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย will และ would สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- จะ ...ไหม
- จะ ... ได้ไหม
- ช่วยกรุณา ...ได้ไหม
- จะรังเกียจไหมถ้า ...
เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม will และ would

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Will

การใช้ Will สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ โดยมีโครงสร้างคำถาม Will + ประธาน+คำกริยาช่องที่ 1 + คำนาม? เช่น Will + you + call + Tom? คุณจะโทรหาทอมไหม? / Will + she + sleep? เธอจะนอนหลับไหม? คำกริยาบางคำ sleep ไม่ต้องมีคำนามต่อท้าย /Will + you + walk? คุณจะเดินไหวไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Will you stay here?
คำอ่าน :วิล ยู สะเต เฮียร?
คำแปล :Will you /คุณจะ stay here?/พักที่นี่ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :รูปแบบการใช้งานที่ง่ายที่สุดในการตั้งคำถามด้วย Will ก็จะใช้รูปประโยค
Will + (you, we, I, they, he, she, it หรือ ชื่อคน ) + คำกริยา+คำนาม/กริยาวิเศษณ์/คำคุณศัพท์?
อย่าง Will you stay here? ให้เปลี่ยนจาก stay here? พักที่นี่ เป็นคำอื่น เช่น work out? ออกกำลังกายไหม / take a bath? อาบน้ำไหม / eat breakfast? ทานอาหารเช้าไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Will you give me some advice?
คำอ่าน :วิล ยู กีฟฝึ มี ซัม แอดไว้ซึ?
คำแปล : Will you /คุณพอจะ give me some advice?/ให้คำแนะนำฉันได้บ้างไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ มีความซับซ้อนมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสำนวนของคำกริยานั้นๆ เช่น give her some money? จะให้เงินเธอบ้างไหม? / love me forever? จะรักฉันตลอดไปไหม? (อย่าไปขอให้ใครรักเราตลอดไปไหน เวลาเราเบื่อเขา จะหนีลำบาก เหอๆๆๆ )

 

ตัวอย่างประโยค : Will we tell her the truth?
คำอ่าน :วิล วี เทล เฮอ เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Will we /เราจะ tell her the truth?/บอกความจริงกับเธอไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :การใช้ประธาน we พวกเรา ก็แต่งประโยคคล้ายกัน เพียงแต่จะมีบางสำนวนที่จะใช้ we ได้ เช่น Will we stay here? เราจะพักที่นี่กันไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Will he be at home tomorrow?
คำอ่าน :วิล ฮี บี แอด โฮม ทูโมโรว?
คำแปล : tomorrow? /พรุ่งนี้ Will he เขาจะ be at home /อยู่บ้านไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ใช้ประธาน he เขา

 

ตัวอย่างประโยค : Will she buy a new smartphone?
คำอ่าน :วิล ชี บาย อะ นิว สะม้าดโฟ้น?
คำแปล :Will she /เธอจะ buy a new smartphone?/ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ใช้ประธาน she เธอ

 

ตัวอย่างประโยค : Will it rain tonight?
คำอ่าน :วิล อิด เรน ทูไน้ทึ?
คำแปล : tonight?/คืนนี้ Will it rain/ฝนจะตกไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ใช้ประธาน it อาจจะเป็นการพูดถึงดินฟ้าอากาศ หรือสัตว์เลี้ยง Will it be hot? จะร้อนไหม? เปลี่ยนจาก hot เป็น cold หนาวเย็น หรือคำคุณศัพท์อื่นๆ ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : Will they go to Pattaya?
คำอ่าน :วิล เด โก ทู พัททาย้า?
คำแปล :Will they /พวกเขาจะ go to Pattaya?/ไปพัทยาหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ใช้ประธาน they พวกเขาหลายคน

 

ตัวอย่างประโยค : Will you have some coffee?
คำอ่าน :วิล ยู แฮฟฝึ ซัม คอฟฟี่?
คำแปล : Will you /คุณจะ have some coffee?/ทานกาแฟบ้างไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Will you help me to fix the car?
คำอ่าน :วิล ยู เฮลผึ มี ทู ฟิกสึ เดอะ คาร์?
คำแปล :Will you คุณจะ help me to fix the car?/ช่วยฉันซ่อมรถได้ไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้มีรูปประโยคยาวมากขึ้น ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น Will you go shopping with me tonight? จะไปช้อปปิ้งกับเราคืนนี้ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Will they like our painting?
คำอ่าน :วิล เด ไล้ขึ เอาเอ่อะ เพนทิง?
คำแปล :Will they / พวกเขาจะ like our painting?/ชอบภาพวาดของเราหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค : Will Tom call us?
คำอ่าน :วิล ทอม คอล อัส?
คำแปล :Will Tom /ทอมจะ call us?/โทรหาเราไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม :คำถามนี้ระบุชื่อคนลงไปเลย เช่น ทอมจะโทรหาเราไหม? สมชายจะทิ้งเธอไหม?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Would

การใช้ Would จะเป็นการสร้างประโยคคำถามที่มีความสุภาพกว่า Will การสร้างประโยคคำถามเหมือนกับ Will แต่ความหมายสุภาพกว่า เหมือนเราพูดว่า ช่วยเปิดประตูให้หน่อย (Will) กับ ช่วยกรุณาเปิดประตูให้หน่อย (Would)

 

ตัวอย่างประโยค :Would you mind telling me the truth?
คำอ่าน : วู้ด ยู มาย เทลลิง มี เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Would you mind /คุณช่วยกรุณา telling me the truth?/บอกความจริงกับฉันได้ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : โครงสร้างประโยคจะใช้ Would you mind + คำกริยาช่องที่ 1 เติม ing จากคำกริยา tell จึงเป็น telling คำกริยาอื่นๆ เช่น Would you mind Lowering the price.? คุณช่วยกรุณาลดราคาหน่อยได้ไหม? จาก lower เป็น lowering /โลริง

 

ตัวอย่างประโยค :Would you mind if I stay here tonight? I really do care about you.
คำอ่าน : วู้ ยู มาย อิ๊ฟ ไอ สะเต เฮีย ทูไน้ถึ? ไอ เรียลหลิ ดู แคร อะเบ๊าถึ ยู
คำแปล : Would you mind if / คุณจะรังเกียจไหมถ้า I stay here tonight? /ฉันอยู่ที่นี่คืนนี้? I really do care about you. /ฉันเป็นห่วงคุณจริงๆ
คำอธิบายเพิ่มเติม :รูปแบบคำถาม Would you mind if + ประโยค ใช้ในความหมายว่า คุณจะรังเกียจไหมถ้า ...

 

ตัวอย่างประโยค : Would you call me, please?
คำอ่าน : วู้ด ยู คอล มี, พลีสสึ
คำแปล : Would you /คุณช่วยกรุณา call me, please?/โทรหาฉันหน่อยได้ไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : Would +ประธาน+กริยา, please? เป็นคำถาม ... หน่อยได้ไหม เช่น call me, please? โทรหาฉันหน่อยได้ไหม? / help me, please? ช่วยฉันหน่อยได้ไหม? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : Would you like to drink coffee?
คำอ่าน : วู้ด ยู ไล้ขึ ทู ดริงขึ คอฟฟี่?
คำแปล : Would you like to /คุณต้องการ drink coffee?/ดื่มกาแฟหรือไม่
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถาม Would you like จะเป็นการถามขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า คุณต้องการ ... หรือไม่? จะมีรูปประโยค 2 แบบ แต่มีความหมายเดียวกัน
- Would you like to drink coffee?
- Would you like drinking coffee? รูปแบบนี้ อาจจะตามด้วยคำนาม เช่น some more water? ต้องการน้ำเพิ่มไหม?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Will และ Would สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ