บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spell spelt spelt สะกด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spell สะเปล / spelt สะเปลถึ / spelt สะเปลถึ / สะกด เขียนสะกด

spell สะเปล / spelled สะเปลถึ / spelled สะเปลถึ / สะกด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She spells her name slowly.
คำอ่าน ชี สะเปลสึ เฮอ เนม สะโลหลิ
คำแปล เธอสะกด //She spells ชื่อตัวเอง / her name อย่างช้าๆ /slowly

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spell Thai words.
คำอ่าน เด สะเปล ไทย เวิ่ดสึ
คำแปล พวกเขาเขียนสะกด /They spell คำภาษาไทย /Thai words

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Please spell your name.
คำอ่าน พลีส สะเปล ยัว เนม
คำแปล กรุณา/Please สะกดชื่อของคุณ /spell your name (เขียนไม่ถูกสะกดยาก)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She spelt her name slowly.
คำอ่าน ชี สะเปลถึ เฮอ เนม สะโลหลิ
คำแปล เธอสะกดชื่อตัวเอง /She spelt her name อย่างช้าๆ /slowly

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has spelt her name.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะเปลถึ เฮอ เนม
คำแปล เธอได้สะกด //She has spelt ชื่อตัวเอง / her name แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spelt Thai words.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะเปลถึ ไทย เวิ่ดสึ
คำแปล พวกเขาได้เขียนสะกด /They have spelt คำภาษาไทย /Thai words แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is spelling her name slowly.
คำอ่าน ชี อิส สะเปลลิง เฮอ เนม สะโลหลิ
คำแปล เธอกำลังสะกดชื่อตัวเอง /She is spelling her name อย่างช้าๆ /slowly

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will spell her name slowly.
คำอ่าน ชี วิล สะเปล เฮอ เนม สะโลหลิ
คำแปล เธอจะสะกดชื่อตัวเอง /She will spell her name อย่างช้าๆ /slowly

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

will / วิล / สะกด
explain / เอ็กสะเปลน / ชี้แจง