บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mishear misheard misheard ได้ยินผิดเป็นอีกเรื่อง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mishear มิสสะเฮีย / misheard มิสสะเฮิด / misheard มิสสะเฮิด / ได้ยินผิดเป็นอีกเรื่อง หรือได้ยินไม่ถนัด หรือเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายเข้าไป ใจอีกทาง หรือตัวเองฟังแล้วเข้าใจไปอีกทาง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She mishears him for some questions.
คำอ่าน ชี มิสสะเฮียสะ ฮิม ฟอร ซัม เควสชั่นสึ
คำแปล หล่อนได้ยินคำพูดเขาผิดไป หรือคิดไปเป็นอีกเรื่อง /She mishears him ในบางคำถาม /for some questions กรณีอย่างนี้ก็ต้องถาม ซ้ำอีกครั้ง

 

ประโยค They mishears the warning.
คำอ่าน เด มิสสะเฮีย เดอะ เวินนิง
คำแปล พวกเขา / The ได้ฟังผิดไปเกี่ยวกับคำเตือน /mishears the warning หรือได้ฟังคำเตือนแล้วเข้าใจไปอีกทาง ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misheard him for some questions.
คำอ่าน ชี มิสสะเฮิ่ด ฮิม ฟอร ซัม เควสชั่นสึ
คำแปล หล่อนได้ยินคำพูดเขาผิดไป /She misheard him ในบางคำถาม /for some questions เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

 

ประโยค You misheard me.
คำอ่าน ยู มิสสะเฮิ่ด มี
คำแปล คุณ ฟังฉันผิดไป หรือเข้าใจฉันผิดไป (กับคำพูด) misheard me

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has misheard him.
คำอ่าน ชี แฮส มิสสะเฮิ่ด ฮิม ฟอร ซัม เควสชั่นสึ
คำแปล หล่อน ได้ยินคำพูดเขาผิดไป หรือเข้าใจผิดกับคำพูด /She has misheard him

 

He must have misheard the warning. ประโยค He must have misheard the warning.
คำอ่าน ฮี มัสสะถึ แฮฟ มิสสะเฮิ่ด เดอะ เวินนิง
คำแปล เขา ต้องได้รับคำเตือนที่ผิดๆ must have misheard the warning หรือเข้าใจผิดกับคำเตือน หรือเข้าใจผิดไปอีกทาง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค I'm mishearing you. Please say it again.
คำอ่าน อาม มิสสะเฮียริง ยู พลีส เซ อิท อะเก๊น
คำแปล ฉันกำลังฟังคุณผิดไป หรือเข้าใจผิดไปอีกทาง./I'm mishearing you. โปรดพูดอีกครั้ง/Please say it again.