บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspell misspelt misspelt สะกดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misspell / misspelt / misspelt / สะกดผิด, สะกดคำผิด, สะกดตัวหนังสือผิด

misspell / misspelled / misspelled / สะกดผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She misspells his name.
คำอ่าน ชี มิสสะเปลสะ ฮิสสะ เนม
คำแปล หล่อน/She สะกดชื่อของเขาผิด/misspells his name สถานการณ์อาจจะเป็นการบอกชื่อ ให้อีกฝ่ายจด แต่อีกฝ่ายสะกดผิด

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misspelled his name.
คำอ่าน ชี มิสสะเปลถึ ฮิสสะ เนม
คำแปล หล่อน/She สะกดชื่อของเขาผิด/misspelled his name เป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต กริยาจะใช้ misspelled หรือ misspelt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had misspelled his name.
คำอ่าน ชี แฮ่ด มิสสะเปล ฮิส เนม
คำแปล หล่อน ได้สะกดชื่อของเขาผิด หรือสะกดไม่ถูกต้อง / had misspelled his name

 

ประโยค His name was misspelled on the whiteboard.
คำอ่าน ฮิสสะ เนม วอส มิสสะเปล ออน เดอะ ไว้ทบอด
คำแปล ชื่อของเขา/His name บนไว้ท์บอร์ด /on the whiteboard นั้นสะกดผิด / was misspelled

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is misspelling his name.
คำอ่าน ชี อิส มิสสะเปลลิง ฮิส เนม
คำแปล หล่อน กำลังสะกดชื่อของเขาผิด หรือสะกดไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นขณะที่เขียนอยู่ หรือออกเสียง / is misspelling his name เป็น อาการที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น หากไม่รีบทักท้วง ก็จะทำให้เขียนชื่อผิด