บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspeak misspoke misspoken พูดผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misspeak มิสสะปี้ก / misspoke มิสสะโป้ก /misspoken มิสสะโป้กเคน /พูดผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She misspeaks about the sale reports today.
คำอ่าน ชี มิสสะปี๊กสะ เบ๊า เดอะ เซล รีพอดสึ ทู เด
คำแปล หล่อนพูดผิดพลาดเกี่ยวกับ /She misspeaks about รายงานการขาย/the sale reports วันนี้/ today /

 

ประโยค He misspeakes about economic nowaday.
คำอ่าน ฮี มิสสะปี้กสะ เบ๊า ดิ เอกอนอมิก นาวอะเด
คำแปล เขาพูดผิดพลาด (พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง)/He misspeakes เกี่ยวกับเศรษฐกิจในทุกวันนี้/about economic nowaday เช่น เศรษฐกิจแย่ แต่เขาบอกว่า ดี

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misspoke about the sale reports yesterday.
คำอ่าน ชี มิสสะโป๊ก อะเบ๊า เดอะ เซล รีพอดสึ เยสสะเตอเด
คำแปล หล่อนพูดผิดพลาดเกี่ยวกับ /She misspoke about รายงานการขาย/the sale reports เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had misspoken about the sale reports.
คำอ่าน ชี แฮ่ด มิสสะโป๊กเคน อะเบ๊า เดอะ เซล รีพอดสึ
คำแปล หล่อน ได้พูดผิดพลาด/She had misspoken เกี่ยวกับรายงานการขาย/about the sale reports