บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outride outrode outridden ขี่เก่งกว่า, ขับขี่เก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outride เอ๊าไร / outrode เอ๊าโร๊ด / outridden เอ๊าริดเดน / ขี่เก่งกว่า, ขับขี่เก่งกว่า ความหมายจะเป็นไปในลักษณะ ของคนที่เก่งในเรื่องการขับขี่ ในอดีตจะหมายถึงการขี่ม้า มากกว่า ขี่ม้าเก่งกว่า แต่ปัจจุบัน หากจะพูดอย่างนี้ก็ต้องหมายถึง ยวดยานพาหนะ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She likes big bike. She outrides me.
คำอ่าน ชี ไล้สะ บิ๊ก ไบ๊ขึ. ชี เอ๊าไร้สะ มี
คำแปล หล่อนขอบ/She likes รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ๊ค์/big bike หล่อนขับรถเก่งกว่า/She outrides ฉัน /me ประธาน She เป็นเอกพจน์ กริยา outride เติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She lided big bike last year. She outrode me.
คำอ่าน ชี ไล้ถึ บิ๊ก ไบ๊ขึ ลาสสะ มันเถ่อะ. ชี เอ๊าไร้สะ มี
คำแปล หล่อนชอบ/She lided รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ๊ค์/ big bike หล่อนขับรถเก่งกว่า/She outrode ฉัน /me เป็นการพูด ถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อาจจะเลิกขับแล้ว หรือคนพูดอาจจะขับเก่งกว่า

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกาย จะเป็น Perfect tense
ประโยค She has outridden me because she rides every day.
คำอ่าน ชี แฮส เอ๊าริดเดน มี บีคอสสึ ชี ไรสะ เอฟวะหริ เด
คำแปล หล่อน ได้ขับรถเก่งกว่าฉัน/She has outridden me เพราะว่าหล่อนขับรถ/because she rides ทุกวัน/every day

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

ride / ไร้ / ขับขี่