บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง tread trod trodden เดิน เหยียบ ย่างก้าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

tread ทะเร่ดดึ / trod ทะโรดดึ / trodden ทะโร้ดเดน / เดิน เหยียบ ย่างก้าว /p>

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He treads on the grass without shoes.
คำอ่าน ฮี ทะเร่ดสึ ออน เดอะ กราส วิทเอ๊า ชูสึ
คำแปล เขาเดินเหยียบย่ำ /He treads บนพื้นหญ้า /on the grass โดยไม่สวมรองเท้า / without shoes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They tread carefully.
คำอ่าน เด ทะเหรด แค้ฟูลหลิ
คำแปล พวกเขาย่างเท้าไป /They tread อย่างระมัดระวัง /carefully

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They tread on the floor softly.
คำอ่าน เด ทะเร่ด ออน เดอะ ฟลอร ซ้อฟหลิ
คำแปล พวกเขาเดินเหยียบ /They tread ไปบนพื้น /on the floor อย่างแผ่วเบา นุ่มนวล / softly

 

ประโยค She treads on my toe.
คำอ่าน ชี ทะเร่ดสึ ออน มาย โท
คำแปล เธอเหยียบ /She treads ปลายเท้าฉัน /on my toe

 

ประโยค He treads the dog shit.
คำอ่าน ฮี ทะเหรดสึ เดอะ ด๊อก ชิด
คำแปล เขาเหยียบ / He treads ขี้หมา /the dog shit

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He trod on the grass without shoes yesterday.
คำอ่าน ฮี ทะโรดดึ ออน เดอะ กราส วิทเอ๊า ชูสึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาเดินเหยียบย่ำ /He trod บนพื้นหญ้า /on the grass โดยไม่สวมรองเท้า / without shoes เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has troden on the grass without shoes.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ทะโรดดึน ออน เดอะ กราส วิทเอ๊า ชูสึ
คำแปล เขาได้เดินเหยียบย่ำ /He has troden บนพื้นหญ้าแล้ว /on the grass โดยไม่สวมรองเท้า / without shoes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have troden carefully.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ทะโร้ดดึน แค้ฟูลหลิ
คำแปล พวกเขาได้ย่างเท้าไป /They have troden อย่างระมัดระวังแล้ว /carefully

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are treading carefully.
คำอ่าน เด อาร ทะเร้ดดิง แค้ฟูลหลิ
คำแปล พวกเขากำลังย่างเท้าไป /They tread อย่างระมัดระวัง /carefully

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will treading carefully.
คำอ่าน เด วิล ทะเร้ดดิง แค้ฟูลหลิ
คำแปล พวกเขาจะย่างเท้าไป /They will tread อย่างระมัดระวัง /carefully เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ค่อยๆ แอบย่องเดินผ่านไป

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

step / สะเต๊บ / เหยียบ
stride /สะตราย /ย่าง
pace / เพสสึ /ย่างก้าว