บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง stride strode stridden เดินก้าวยาว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

stride สะไตร / strode สะโตร้ด / stridden สะตริ๊ดเดน / เดินก้าวยาว ก้าวย่าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He strides along the road to the coffee shop.
คำอ่าน ฮี สะไตร๊สึ อะลอง เดอะ โร่ด ทู เดอะ คอฟฟี่ ช็อป
คำแปล เขาเดินก้าวยาวๆ /He strides ไปตามถนน /along the road เพื่อไปยังร้านกาแฟ /to the coffee shop

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They stride across the road.
คำอ่าน เด สะไตร๊ อะครอส เดอะ โร่ด
คำแปล พากเขาเดินก้าวยาวๆ /They stride ข้ามถนน /across the road

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She strides confidently to the stage.
คำอ่าน ชี สะไตร๊สึ ค๊อนฟิเดนหลิ ทู เดอะ เสต้ดจึ
คำแปล เธอเดินก้าวยาวๆ /She strides อย่างมั่นใจ /confidently ไปที่เวที /to the stage

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He strode along the road to the coffee shop.
คำอ่าน ฮี สะโตร๊ด อะลอง เดอะ โร่ด ทู เดอะ คอฟฟี่ ช็อป
คำแปล เขาเดินก้าวยาวๆ /He strode ไปตามถนน /along the road เพื่อไปยังร้านกาแฟ /to the coffee shop

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has stridden away.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะตริ๊ดเดน อะเว
คำแปล เขาได้เดินก้าวยาวๆ /He has stridden จากไป พ้นไป /away. แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have stridden across the road.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตริ๊ดเดน อะครอส เดอะ โร่ด
คำแปล พากเขาได้เดินก้าวยาวๆ /They have stridden ข้ามถนน /across the road

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are striding across the road.
คำอ่าน เด อาร สะไตรดิง อะครอส เดอะ โร่ด
คำแปล พากเขากำลังเดินก้าวยาวๆ /They are striding ข้ามถนน /across the road

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will stride across the road.
คำอ่าน เด วิล สะไตร๊ อะครอส เดอะ โร่ด
คำแปล พากเขาจะเดินก้าวยาวๆ /They will stride ข้ามถนน /across the road

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

march /มาชเฉ่อะ /สาวเท้า
grill / กริล / ย่าง