บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outrun outran outrun ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outrun เอ๊ารัน / outran เอ๊าแรน / outrun เอ๊ารัน / ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The dog outruns the rabbit.
คำอ่าน เดอะ ด๊อก เอ๊ารันสึ เดอะ แร้บบิด
คำแปล สุนัข วิ่งเร็วกว่า/The dog outruns กระต่าย the rabbit ประธานเอกพจน์ สุนัขตัวเดียว กริยา outrun เติม s เป็น outrun

ประโยค She outruns me.
คำอ่าน ชี เอ๊ารันสะ มี
คำแปล หล่อนวิ่งเร็วกว่า/outruns ฉัน/me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค The dog outran the rabbit.
คำอ่าน เดอะ ด๊อก เอ๊าแรน เดอะ แร้บบิด
คำแปล สุนัข วิ่งเร็วกว่า/The dog outran กระต่าย the rabbit เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา outrun เปลี่ยนเป็น outran

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกาย จะเป็น Perfect tense
ประโยค The dog has outrun the rabbit.
คำอ่าน เดอะ ด๊อก แฮส เอ๊าแรน เดอะ แร้บบิด
คำแปล สุนัข ได้วิ่งเร็วกว่า/The dog has outrun กระต่าย the rabbit

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The white horse is outrunning any horses in the race.
คำอ่าน เดอะ ไว้ท ฮอสสึ อิส เอ๊ารันนิง แอนนิ ฮอสเสส อิน เดอะ เร่ซ
คำแปล ม้าสีขาวกำลังวิ่งเร็วกว่า ม้าตัวอื่นๆ/The white horse is outrunning หรือม้าทุกตัว/any horses ในการแข่งขัน/in the race

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Their latest big bike will outrun any motorcycles nowaday.
คำอ่าน แด เล้ทเตส บิ๊ก ไบ๊ขึ วิล เอ๊ารัน แอนหนิ มอเตอไซเคิลสึ นาวอะเด
คำแปล มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ๊ค์ของพวกเขา/Their latest big bike จะเร็วกว่า/will outrun มอเตอร์ไซค์ทุกคัน/any motorcycles ในปัจจุบัน/nowaday

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

run / รัน / วิ่ง, ขับ

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mow mowed mown ตัดหญ้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น