บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outsmell outsmelt outsmelt กลิ่นแรงกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outsmell เอ๊าสะเมล / outsmelt เอ๊าสะเมลถึ /outsmelt เอ๊าสะเมลถึ / กลิ่นแรงกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค Durian smells stronger than any fruit.
คำอ่าน ดุเรียน สะเมลสี สตรองเกอะ แดน แอนหนิ ฟรุ่ต
คำแปล ทุเรียน กลิ่นแรงกว่า/Durian smells stronger than ผลไม้ใดๆ/any fruit

 

ประโยค Durian outsmells any fruit.
คำอ่าน ดุเรียน เอ๊าสะเมลสะ แอนหนิ ฟรุ่ต
คำแปล ทุเรียน /Durian กลิ่นแรงกว่า /outsmells / ผลไม้ใดๆ any fruit

 

ประโยค His shoes outsmell my shoes.
คำอ่าน ฮีส ชูสึ เอ๊าสะเมล มาย ชูสึ
คำแปล รองเท้าของเขา กลิ่นแรงกว่า/His shoes outsmell ร้องเท้าของฉัน/my shoes ประโยคนี้อาจจะใช้สั้นๆ แต่ความหมายเดียว กันก็คือ His shoes outsmell mine.

 

ประโยค His room outsmells mine. Because he has no time to clean.
คำอ่าน ฮีสสะ รูม เอ๊าสะเมลสะ มาย. บีคอสสึ ฮี แฮส โน ทาม ทู คลีน
คำแปล ห้องของเขากลิ่นแรงกว่าห้องของฉัน /His room outsmells mine เพราะว่า/Because เขาไม่มีเวลา/he has no time ทำความ สะอาด/ to clean

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He was dirty. His shoes outsmelt my shoes.
คำอ่าน ฮี วอล เดอติ. ฮิส ชูสึ เอ๊าสะเมลถึ มาย ชูสึ
คำแปล เขาเป็นคนสกปรกโสมม /He was dirty รองเท้าของเขากลิ่นแรงกว่า รองเท้าของฉัน ใช้ outsmelt เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ซึ่งปัจจุบันเขาไม่สกปรกแล้ว สะอาดขึ้น

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค After running for many days, his shoes had outsmelt my shoes.
คำอ่าน อาฟฟะเตอ รันนิ่ง ฟอร แมนหนิ เดสึ ฮิส ชูสึ แฮ่ด เอ๊าสะเมลถึ มาย ชูสึ
คำแปล หลังจากการวิ่งมาหลายวัน/After running for many days รองเท้าของเขาได้มีกลิ่นแรงกว่า/his shoes had outsmelt รองเท้า ของฉัน / my shoes (เพราะเท้าสกปรก ทำให้ร้องเท้ามีกลิ่นแรง โดยเฉพาะขี้เล็บในหัวแม่เท้า)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

smell / สะเมล / กลิ่น