บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง smell smelt smelt กลิ่น ดมกลิ่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

smell สะเมล / smelt สะเมลถึ / smelt สะเมลถึ / กลิ่น ดมกลิ่น คละคลุ้ง ดอมดม

smell smelled smelled กลิ่น ดมกลิ่น คละคลุ้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She smells the flowers.
คำอ่าน ชี สะเมลสึ เดอะ ฟลาวเหวอะสึ
คำแปล เธอดม /She smells ดอกไม้ / the flowers

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The dogs smell the murderer.
คำอ่าน เดอะ ด้อกสึ สะเมล เดอะ เม๊อเดอเรอ
คำแปล สุนัขดมกลิ่น /The dogs smell ฆาตกร /the murderer

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The dog smells him.
คำอ่าน เดอะ ด้อก สะเมลสึ ฮิม
คำแปล สุนัขดม /The dog smellsเขา / him เป็นเรื่องปกติ เวลาไปบ้านใครที่เลี้ยงสุนัขไว้ มันมักจะเดินมาดม

 

ประโยค The hint of perfumes smell over the room.
คำอ่าน เดอะ ฮิน ออฟ เปอฟูมสึ สะเมล โอเวอ เดอะ รูม
คำแปล กลิ่นน้ำหอม /The hint of perfumesคละคลุ้ง / smell อยู่ทั่วห้อง /over the room

 

ประโยค He smells something burning.
คำอ่าน ฮี สะเมลสึ ซัมติง เบิ๊นนิง
คำแปล เขาได้กลิ่น /He smells บางอย่างไหม้ /something burning

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The dogs smelt the murderer yesterday.
คำอ่าน เดอะ ด้อกสึ สะเมลถึ เดอะ เม๊อเดอเรอ เยสสะเตอเด
คำแปล สุนัข (หลายตัว) ดมกลิ่น /The dogs smelt ฆาตกร /the murderer เมื่อวานนี้ / yesterday ตำรวจพาสุนัขมาดมกลิ่นเพื่อติดตาม ฆาตรกร

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has smelt the perfumes.
คำอ่าน ชี แฮส สะเมลสึ เดอะ เปอฟูม
คำแปล เธอได้ดม /She has smelt กลิ่นน้ำหอม / the perfumes แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The dogs have smelt the murderer.
คำอ่าน เดอะ ด้อกสึ แฮ่ฟ สะเมลถึ เดอะ เม๊อเดอเรอ
คำแปล สุนัข (หลายตัว) ได้ดมกลิ่น /The dogs smelt ฆาตกร /the murderer แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The dog is smelling him.
คำอ่าน เดอะ ด้อก อิส สะเมลลิง ฮิม
คำแปล สุนัขกำลังดม /The dog is smelling เขา / him เป็นเรื่องปกติ เวลาไปบ้านใครที่เลี้ยงสุนัขไว้ มันมักจะเดินมาดม

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Police dogs will smell the murderer.
คำอ่าน โปลีชสึ ด้อกสึ วิล สะเมล เดอะ เม๊อเดอเรอ
คำแปล สุนัขตำรวจ (หลายตัว) จะดมกลิ่น /Police dogs will smell ฆาตกร /the murderer แล้ว

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He likes the smell of coffee.
คำอ่าน ฮี ไล้คสึ เดอะ สะเมล ออฟ คอฟฟี่
คำแปล เขาชอบ /He likes กลิ่นของกาแฟ /the smell of coffee กริยา smell ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็นคำนาม smell แปลว่า กลิ่น

 

ประโยค She don't like the smell of durian.
คำอ่าน ชี ด้อนถึ ไล้ขึ เดอะ สะเมล ออฟ ดุ๊เรียน
คำแปล เธอไม่ชอบ /She don't like กลิ่นทุเรียน /the smell of durian

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

stink /สะติง /คละคลุ้ง
inhale / อินเฮล / ดอมดม
sniff / สะนิฟฝึ /สูดดม
snuff / สะนัฟฝึ /ดมกลิ่น