บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outspeak outspoke outspoken พูดอย่างเปิดเผย, พูดตรงไปตรงมา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outspeak เอ๊าสะปี๊ก /outspoke เอ๊าสะโป๊ก / outspoken เอ๊าสะโป๊กเคน / พูดอย่างเปิดเผย, พูดตรงไปตรงมา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He is a good merchant. He outspeaks with the customer.
คำอ่าน ฮี อิส สะ กู้ด เมอชัน. ฮี เอ๊าสะปีกสะ วิด เดอะ คัสสะโตเมอ
คำแปล เขาเป็นพ่อค้าที่ดี /He is a good merchant เขาพูดตรงไปตรงมา/He outspeaks กับลูกค้า /with the customer

 

ประโยค She always outspeaks. She likes the truth.
คำอ่าน ชี ออลเวสะ เอ๊าสะปี้กสึ ชี ไลคสะ เดอะ ทรู่ด
คำแปล หล่อนมักจะพูดอย่างตรงไปตรงมาอยู่เสมอ/She always outspeaks หล่อนชอบความจริง /She likes the truth.

 

ประโยค She outspeaks the story.
คำอ่าน ชี เอาสะปีกสะ เดอะ สตอหริ
คำแปล หล่อนบอกเล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He was a good merchant. He outspoke with the customer.
คำอ่าน ฮี วอส สะ กู้ด เมอชัน. ฮี เอ๊าสะโป๊ก วิด เดอะ คัสสะโตเมอ
คำแปล เขาเป็นพ่อค้าที่ดี /He was a good merchant เขาพูดตรงไปตรงมา/He outspoke กับลูกค้า /with the customer เป็นการพูด ถึงพฤติกรรมของใครสักคันในอดีต เช่น เขาเคยเป็นพ่อค้า เขาเป็นพ่อค้าที่ดี เขาพูดกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา แต่ตอนนี้ เขาอาจ จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว หรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ว เป็นเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has outspoken with the customer about his products.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เอ๊าสะโป๊กเคน วิด เดอะ คัสสะโตเมอ อะเบ๊าถึ ฮิส โพรดักสึ
คำแปล เขาได้พูดจาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา/He has outspoken กับลูกค้า/with the customer เกี่ยวกับสินค้าของเขา/about his products

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

speak /สะปี๊ก /พูด