บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง stink stank stunk เหม็น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

stink สะติงขึ / stank สะแตงขึ / stunk สะตังขึ / เหม็น เหม็นสาบ คละคลุ้ง

stink stunk stunk เหม็น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค His room stinks very much.
คำอ่าน ฮิส รูม สะติงสึ เวหริ มัชฉุ่
คำแปล ห้องของเขาเหม็นอับ /His room stinks มาก /very much

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค His clothes stink of alcohol.
คำอ่าน ฮิส โคลสสึ สะติงขึ ออฟ แอลกอฮอ
คำแปล เสื้อผ้าของเขามีกลิ่น /His clothes stink of แอลกอฮอล์ /alcohol

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค His feet stink.
คำอ่าน ฮิส ฟีด สะติงขึ
คำแปล เท้าของเขาเหม็น คำนาม feet เป็นพหูพจน์

 

ประโยค The sprayed perfume stinks out the whole house.
คำอ่าน เดอะ สะเปรด เพอฟูม สะติงสึ เอ๊า เดอะ โฮล เฮ้าสึ
คำแปล น้ำหอมที่ได้ฉีดไว้ มีกลิ่นคละคลุ้ง /The sprayed perfume stinks out ทั่วทั้งบ้าน / the whole house

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค His feet stank.
คำอ่าน ฮิส ฟีด สะแตงขึ
คำแปล เท้าของเขาเหม็น

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค His room has stunk.
คำอ่าน ฮิส รูม แฮ่ส สะตังขึ
คำแปล ห้องของเขาได้มีกลิ่นเหม็นอับ /His room has stunk

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค His clothes have stunk of alcohol.
คำอ่าน ฮิส โคลสสึ แฮ่ฟ สะตังขึ ออฟ แอลกอฮอ
คำแปล เสื้อผ้าของเขาได้มีกลิ่น /His clothes have stunk of แอลกอฮอล์ /alcohol แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค His room is stinking.
คำอ่าน ฮิส รูม อิส สะติงกิง
คำแปล ห้องของเขากำลังมีกลิ่นเหม็นอับ /His room is stinking

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค His feet will stink because his shoes is wet.
คำอ่าน ฮิส ฟีด วิล สะติงขึ บีคอส ฮิส ชูสึ อาร เว็ต
คำแปล เท้าของเขาจะมีกลิ่นเหม็น /His feet will stink เพราะรองเท้าของเขาเปียกน้ำ /because his shoes is wet.

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

smell / สะเมล / คละคลุ้ง
strench /สะเตรนฉุ่ / เหม็นสาบ