บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbuy overbought overbought ซื้อเป็นจำนวนมากเกฺินไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overbuy โอเวอบาย / overbought โอเวอบอท / overbought โอเวอบอท / / ซื้อเป็นจำนวนมากเกฺินไป เกินความต้องการ หรือเกินกว่าที่คนๆ หนึ่งจะสามารถใช้ได้หมด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค He buys food more than his needs. He overbuys food.
คำอ่าน ฮี บายสะ ฟู่ด มอร แดน ฮิส นีดสึ. ฮี โอเวอบายสะ ฟู่ด
คำแปล เขาซื้อ/He buys อาหาร/food มากเกินกว่าความต้องการของเขา/more than his needs (ซื้อมามากเกินจนกินไม่หมด). เขาซื้อ อาหารมากเกินความต้องการ /He overbuys food แทนที่จะเขียนยาวๆ เหมือนประโยคแรก ก็ใช้คำกริยา overbuy แทน ประโยค จะสั้น ลง

 

ประโยค She likes shopping. She always overbuys.
คำอ่าน ชี ไลคสะ ชอปปิง. ชี ออลเวสะ โอเวอบายสึ
คำแปล หล่อนชอบการซื้อของ หรือชอบชอปปิ้ง/She likes shopping หลอ่ยมักจะซื้อของเกินความต้องการ อยู่เสมอ /She always overbuys ประโยคอื่นที่ประยุกต์ได้คล้ายกันเช่น เขาชอบกิน /He likes eating. เขามักจะซื้ออาหารมามากเกินที่จะกินหมด He always overbuys

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense


ประโยค She overbought the shoes.
คำอ่าน ชี โอเวอบอท เดอะ ชูสึ
คำแปล หล่อนซื้อรองเท้ามากเกินไป /She overbought the shoes เรื่องในอดีต ใช้ overbought

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค She has overbought the shoes.
คำอ่าน ชี แฮ่ส โอเวอบอท เดอะ ชูสึ 
คำแปล หล่อนได้ซื้อ/She has overbought รองเท้ามากเกินไป / the shoes

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

buy / บาย / ซื้อ