บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spend spent spent ใช้จ่าย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spend สะเปน / spent สะเปนถึ / spent สะเปนถึ / ใช้จ่าย ใช้เงิน ใช้ จับจ่าย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He spends 5,000 baht per month.
คำอ่าน ฮี สะเปนสึ ฟาย เตาซัน บ้าท เพอ มัน
คำแปล เขาใช้เงิน 5,000 บาท /He spends 5,000 baht ต่อเดือน / per month

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spend the most effort on this project.
คำอ่าน เด สะเป๊น เดอะ โมสสะถึ เอฟเฟิสถึ ออน ดิส พรอเจ็กถึ
คำแปล พวกเขาใช้ /They spend ความพยายามมากที่สุด / the most effort กับ(การทำ)โปรเจ็คนี้ /on this project

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She spends my money to buy a new car.
คำอ่าน ชี สะเปนสึ มาย มอนหนิ ทู บาย อะ นิว คาร
คำแปล เธอใช้เงิน /She spends ของฉัน /my money ซื้อรถใหม่ /to buy a new car

 

ประโยค He spends all day to read the books.
คำอ่าน ฮี สะเป๊นสึ ออล เด ทู รี้ด เดอะ บุ๊คสึ
คำแปล เขาใช้ /He spends เวลาทั้งวัน / all day เพื่ออ่านหนังสือ /to read the books

 

ประโยค They spend the life in simple way.
คำอ่าน เด สะเป้น เดอะ ไล้ฝึ อิน ซิ้มเปิล เว
คำแปล พวกเขาใช้ /They spend ชีวิต /the life อย่างเรียบง่าย /in simple way

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He spent 5,000 baht yesterday.
คำอ่าน ฮี สะเปนถึ ฟาย เตาซัน บ้าท เยสสะเตอเด
คำแปล เขาใช้เงิน 5,000 บาท /He spent 5,000 baht เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has spent 5,000 baht .
คำอ่าน ฮี แฮ่ส สะเปนถึ ฟาย เตาซัน บ้าท
คำแปล เขาได้ใช้เงินไป 5,000 บาท /He has spent 5,000 baht แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spent 3 weeks on this project.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะเป๊นถึ ทรี วีกสึ ออน ดิส พรอเจ็กถึ
คำแปล พวกเขาได้ใช้ /They have spent เวลา 3 อาทิตย์ /3 weeks แล้ว กับ(การทำ)โปรเจ็คนี้ /on this project

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is spending my money.
คำอ่าน ชี อิส สะเปนดิง มาย มอนหนิ
คำแปล เธอกำลังใช้ /She is spending เงินของฉัน /my money

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will spend my money to buy a new car.
คำอ่าน ชี วิล สะเปนสึ มาย มอนหนิ ทู บาย อะ นิว คาร
คำแปล เธอจะใช้เงิน /She will spend ของฉัน /my money ซื้อรถใหม่ /to buy a new car

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

use / ยูส / ใช้
purchase / เพอ แช่ส / จับจ่าย
buy / บาย / จับจ่าย ซื้อ