บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbuild overbuilt overbuilt สร้างมากเกินความต้องการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overbuild โอเวอบิลดึ /overbuilt โอเวอบิลถึ /overbuilt โอเวอบิลถึ /สร้างมากเกินความต้องการ (ที่แท้จริงของลูกค้า)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The government overbuilds Baan Eua Arthorn houses.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวอเมน โอเวอบิลสะ บ้าน เอื้อ อาทร เฮ้าสึ
คำแปล รัฐบาล/The government สร้าง (บ้านเอื้ออาทร) มากเกินความต้องการของประชาชน /overbuilds Baan Eua Arthorn houses

 

ประโยค The house business fails because they overbuild.
คำอ่าน เดอะ เฮ้าสะ บิซซิเนส เฟลสึ บีคอส เด โอเวอบิลดึ
คำแปล ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านล้มเหลวหรือเจ๊ง/The house business fails เพราะว่า/because พวกเขาสร้างบ้านมากเกินไป /they overbuild. (เกินความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือคาดการณ์ผิด คิดเอาเองว่าลูกค้ามีกำลังซื้อ แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้น)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The government overbuilt Baan Eua Arthorn houses.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวอเมน โอเวอบิลถึ บ้าน เอื้อ อาทร เฮ้าสึ
คำแปล รัฐบาล/The government สร้าง (บ้านเอื้ออาทร) มากเกินความต้องการ (ของประชาชน หรือ ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ) /overbuilt Baan Eua Arthorn houses เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา overbuild เปลี่ยนเป็น built

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The government had overbuilt Baan Eua Arthorn houses.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวอเมน แฮ่ด โอเวอบิลถึ บ้าน เอื้อ อาทร เฮ้าสึ
คำแปล รัฐบาล/The government ได้สร้าง (บ้านเอื้ออาทร) มากเกินความต้องการของประชาชน /had overbuilt Baan Eua Arthorn houses

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

build / บิลดึ / สร้าง