บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overhear overheard overheard แอบได้ยิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overhear โอเวอเฮีย / overheard โอเวอเฮิ่ด / overheard โอเวอเฮิ่ด / แอบได้ยิน, ได้ยินมาว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She overhears his conversations with another girl.
คำอ่าน ชี โอเวอเฮียสะ ฮิส คอนเวอเซชันสึ วิด อนาเตอ เกิล
คำแปล หลอ่นแอบได้ยิน/She overhears การสนทนาของเขา/his conversations กับสาวอื่น/with another girl

 

ประโยค I overhear a rumor about her that she has a new boyfriend now.
คำอ่าน ไอ โอเวอเฮีย อะ รูเมอ อะเบ๊าถึ เฮอ แด้ด ชี แฮส อะ นิว บอยเฟรน นาว
คำแปล ฉันได้ยินข่าวลือ/ I overhear a rumor เกี่ยวกับหล่อนมาว่า/about her that หล่อนมีแฟนใหม่/she has a new boyfriend ตอนนี้ /now

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She overheard his conversations with another girl last night.
คำอ่าน ชี โอเวอเฮิ่ด ฮิส คอนเวอเซชันสึ วิด อนาเตอะ เกิล ลาสสะ ไน้ถึ
คำแปล หลอ่นแอบได้ยิน/She overheard การสนทนาของเขา/his conversations กับสาวอื่น/with another girl เมื่อคืนนี้ /last night เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has overheard my secret already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โอเวอเฮิ่ด มาย ซีเคร็ด ออลเรดดิ
คำแปล เขาแอบได้ยิน/He has overheard ความลับของฉัน/my secret แล้ว/already // เขาได้รู้ความลับของฉันแล้ว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hear / เฮีย / ได้ยิน