บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overlay overlaid overlaid วางซ้อน ซ้อนทับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overlay โอเวอเล/ overlaid โอเวอเหลด /overlaid โอเวอเหลด / วางซ้อน ซ้อนทับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The black film overlays the glass.
คำอ่าน เดอะ แบล็ค ฟิล์ม โอเวอเลสะ เดอะ กะเลสสึ
คำแปล ฟิล์มสีดำ/The black film วางซ้อนทับบน/overlays กระจก/the glass

 

ประโยค He overlays two images together.
คำอ่าน ฮี โอเวอเลสะ ทู อิมเมจเจสสะ ทูเก็ดเตอ
คำแปล เขาวางซ้อน/He overlays สองภาพเข้าด้วยกัน/two images togethe

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overlaid two images together.
คำอ่าน ฮี โอเวอเหลด ทู อิมเมจเจสสะ ทูเก็ดเตอ
คำแปล เขาวางซ้อน/He overlaid สองภาพเข้าด้วยกัน/two images togethe เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ใช้ overlaid

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overlaid two images together.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอเหลด ทู อิมเมจเจสสะ ทูเก็ดเตอ
คำแปล เขาได้วางซ้อน/He had overlaid สองภาพเข้าด้วยกัน/two images together

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is overlaying two images together.
คำอ่าน ฮี อิส โอเวอเลอิง ทู อิมเมจเจสสะ ทูเก็ดเตอ
คำแปล เขากำลังวางซ้อน/ He is overlaying สองภาพเข้าด้วยกัน/two images togethe เขากำลังใช้โปรแกรมแต่งภาพ และกำลังนำ ภาพไปวางซ้อนกัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will overlays two images together.
คำอ่าน ฮี วิลล โอเวอเลสะ ทู อิมเมจเจสสะ ทูเก็ดเตอ
คำแปล เขาจะวางซ้อน/He will overlays สองภาพเข้าด้วยกัน/two images togethe (และจะทำการตัดต่อภาพให้เป็นเหมือนภาพเดียว กัน )

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

lay / เล /ว่าง