บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overrun overran overrun ตกทาง ตกราง บุกรุก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overrun โอเวอรัน /overran โอเวอแรน / overrun โอเวอรัน / ตกทาง, ตกราง, บุกรุก, ตกรันเวย์, ย่ำยี, แพร่หลาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The train overruns the railway.
คำอ่าน เดอะ เทรน โอเวอรันสะ เดอะ แรลเว
คำแปล รถไฟ /The train วิ่งตกราง/overruns the railway

 

ประโยค They overrun the budget.
คำอ่าน เด โอเวอรัน เดอะ บัดเจ็ต
คำแปล พวกเขาใช้จ่ายเงินเกิน / They overrun งบประมาณ/the budget

 

ประโยค The enemy troops overrun the city.
คำอ่าน ดิ เอเนหมิ ทรูฟสะ โอเวอรัน เดอะ ซีตี่
คำแปล กองกำลังศัตรู /The enemy troops บุกรุกเข้าเมือง/ overrun the city

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The plane overran the runway.
คำอ่าน เดอะ เพลน โอเวอแรน เดอะ รันเว
คำแปล เครื่องบิน/The plane วิ่งตกหรือเลยรันเว /overran the runway ใช้ overran เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว เกิดขึ้นแล้ว เป็นอดีต

 

ประโยค The river overran the banks.
คำอ่าน เดอะ ริพเวอ โอเวอแรน เดอะ แบงสึ
คำแปล น้ำเอ่อล้น/The river overran พนังกั้นน้ำ/the banks

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The plane had overrun the runway.
คำอ่าน เดอะ เพลน แฮ่ด โอเวอรัน เดอะ รันเว
คำแปล เครื่องบิน/The plane ได้วิ่งตกหรือเลยรันเว /had overrun the runway

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The enemy troops are overrunning the city.
คำอ่าน ดิ เอเนหมิ ทรูฟสะ อาร โอเวอรันนิ่ง เดอะ ซีตี่
คำแปล กองกำลังศัตรู /The enemy troops กำลังบุกรุกเข้าเมือง/ are overrunning the city กำลังเคลื่อนกำลังเข้ามาแล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The enemy troops will overrun the city tomorrow.
คำอ่าน ดิ เอเนหมิ ทรูฟสะ วิล โอเวอรัน เดอะ ซีตี่ ทูโมโร
คำแปล กองกำลังศัตรู /The enemy troops บุกรุกเข้าเมือง/ will overrun the city พรุ่งนี้ / tomorrow

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

run / รัน / วิ่ง , ขับขี่, แล่น
 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dig dug dug ขุด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น