บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง preset preset preset ตั้งล่วงหน้า ตั้งไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

preset พรีเซ็ต / preset พรีเซ็ต / preset พรีเซ็ต / ตั้งล่วงหน้า ตั้งไว้ก่อน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He presets an alarm clock.
คำอ่าน ฮี พรีเซ้ตสึ แอน อะลาม คล็อก
คำแปล เขาตั้งเวลาเตือนล่วงหน้าให้กับนาฬิกาปลุก/He presets an alarm clock หรือเขาตั้งการทำงานล่วงหน้านาฬิกาปลุก

 

ประโยค He presets the time counter.
คำอ่าน ฮี พรีเซ็ตสึ เดอะ ทาม เค้าเตอ
คำแปล เขาตั้งค่า (ตั้งไว้ล่วงหน้า)/ He presets ตัวนับเวลา/the time counter

 

ประโยค They preset routes for traveling.
คำอ่าน เด พรีเซ็ต รู้ทสึ ฟอร ทราฟเวลลิง
คำแปล พวกเขากำหนดเส้นทางล่วงหน้า/They preset routes สำหรับการเดินทาง/for traveling // เส้นทาง// routes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She preset the automatic pet feeder.
คำอ่าน ชี พรีเซ็ต เดอะ โอโตแมติก เพ็ด ฟีดเดอ
คำแปล หล่อนตั้งค่าไว้ก่อน/She preset เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง/the automatic pet feeder ตั้งเวลาให้เครื่องทำงานเพือ่ให้อาหารสัตว์ เลี้ยง ตามเวลาที่กำหนด

 

ประโยค She preset the radio station.
คำอ่าน ชี พรีเซ็ต เดอะ เรดิโอ สะเตชัน
คำแปล หล่อนตั้งค่าไว้ก่อน หรือตั้งค่าไว้ล่วงหน้า/She preset สถานีวิทยุ/the radio station ที่ต้องการฟัง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The monthy meeting has been preset already.
คำอ่าน เดอะ มันทะหลิ มีดติง แฮ่ส บีน พรีเซ็ต ออลเร้ดดิ
คำแปล การประชุมประจำเดือน /The monthy meeting ได้ถูกกำหลดเวลาไว้ล่วงหน้า/has been preset แล้ว /already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is presetting his favorite TV channels.
คำอ่าน ฮี อิส พรีเซ็ตติง ฮิส เฟฟวอริท ทีวี แชแนลสึ
คำแปล เขากำลังตั่งค่าล่วงหน้า/He is presetting ช่องทีวีโปรดของเขา/his favorite TV channels

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will preset the radio station.
คำอ่าน ชี วิล พรีเซ็ต เดอะ เรดีโอ สะเตชัน
คำแปล หล่อนจะตั้งค่าล่วงหน้า/She will preset สถานีวิทยุ/the radio station หล่อนอยากจะฟังสถานีไหน ก็ตั้งค่าไว้ก่อน

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค It will work at the preset time.
คำอ่าน อิท วิล เวิ่ก แอ้ด เดอะ พรีเซ็ต ทาม
คำแปล มันจะทำงาน/It will work เมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า /at the preset time

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

set /เซ็ต /ตั้งค่า, กำหนด