บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง proofread proofread proofread พิสูจน์อักษร ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

proofread พรู๊ฟรีด / proofread พรู๊ฟเรด / proofread พรู๊ฟเรด / พิสูจน์อักษร

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He proofreads the manuscript everyday.
คำอ่าน ฮี พรู๊ฟรีดสึ เดอะ แมนยูสะคริบถึ เอฟวะหริเด
คำแปล เขาพิสูจน์อักษร หรือตรวจแก้คำผิด/He proofreads ต้นฉบับ(หนังสือหรือเอกสาร)/the manuscript ทุกวัน/everyday

 

ประโยค She proofreads article carefully before submitting to facebook group.
คำอ่าน ชี พรู๊ฟรีดสึ อาติเคิ่ล แครฟูลหลิ บีฟอร ซับมิตติง ทู เฟสบุ๊ค กรุ๊บ
คำแปล หล่อนตรวจพิสูจน์อักษร/She proofreads บทความ /article อย่างระมันระวัง/carefully ก่อนจะส่งเข้าไปใน/before submitting to เฟสบุ๊คกลุ่ม/ facebook group // ตรวจอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด ประธาน She เป็นเอกพจน์ กริยา ต้องเติม s proofreads

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She proofread article carefully before submitting to facebook group.
คำอ่าน ชี พรู๊ฟเรด อาติเคิ่ล แครฟูลหลิ บีฟอร ซับมิตติง ทู เฟสบุ๊ค กรุ๊บ
คำแปล หล่อนตรวจพิสูจน์อักษร/She proofread บทความ /article อย่างระมันระวัง/carefully ก่อนจะส่งเข้าไปใน/before submitting to เฟสบุ๊คกลุ่ม/ facebook group // คำกริยานี้มีรูปเหมือนกัน แต่อ่านต่างกัน กริยาชอ่งที่ 2 จะอ่านว่า proofread พรู๊ฟเหรด จะไม่เติม S แสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค Before submitting to facebook group, she had proofread article already.
คำอ่าน บีฟอร ซับมิตติง ทู เฟสบุ๊ค กรุ๊บ, ชี แฮ่ด พรู๊ฟเรด อาติเคิ่ล แครฟูลหลิ
คำแปล ก่อนจะส่งเข้าไปใน/before submitting to เฟสบุ๊คกลุ่ม/ facebook group หล่อนได้ตรวจพิสูจน์อักษร/She had proofread บทความ /article เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already //

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is proofreading article.
คำอ่าน ชี อิส พรู๊ฟเรด อาติเคิ่ล
คำแปล หล่อนกำลังตรวจพิสูจน์อักษร/She is proofreading บทความ /article

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will proofread article carefully before submitting to facebook group.
คำอ่าน ชี วิล พรู๊ฟเรด อาติเคิ่ล แครฟูลหลิ บีฟอร ซับมิตติง ทู เฟสบุ๊ค กรุ๊บ
คำแปล หล่อนจะตรวจพิสูจน์อักษร/She will proofread บทความ /article อย่างระมันระวัง/carefully ก่อนจะส่งเข้าไปใน/before submitting to เฟสบุ๊คกลุ่ม/ facebook group //

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

proof /พรู๊ฟ/ตรวจสอบ, พิสูจน์
read / รีด /อ่าน